Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Młodzi zaprojektowali Podgórze

Urząd Miasta Krakowa we współpracy z Radą Dzielnicy XIII Podgórze zorganizował konkursy architektoniczne dla dzieci i młodzieży polegające na zaprojektowaniu trzech wybranych miejsc w Podgórzu na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Starego Miasta. Uczniowie krakowskich szkół przygotowali projekty placu zabaw dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla młodzieży w Parku Bednarskiego oraz placu zabaw przy osiedlu na ul. Lipskiej.

„To, że zdecydowaliście się podjąć tego zadania świadczy o tym, że jesteście wyjątkowymi obywatelami. Jestem zbudowana tym bardziej, że jako architekt wiem jak poważne to było wyzwanie” – mówiła podczas wręczenia nagród  Zastępca Prezydenta Krakowa Elżbieta Koterba.

W projekcie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 29, Szkoły Podstawowej nr 47 oraz Gimnazjum nr 34. Przedsięwzięcie składało się z trzech etapów: warsztatów projektowych z elementami edukacji architektonicznej dla dzieci i młodzieży, właściwych konkursów oraz opracowania projektów koncepcyjnych na podstawie nagrodzonych prac.

Warsztaty  pozwoliły dzieciom zapoznać się z procesem projektowym pod okiem fachowców: architektów i architektów krajobrazu. Pierwszy dzień był wprowadzeniem do tematu architektury krajobrazu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Dzieci zapoznały się z terenem, którego dotyczyły warsztaty, a po powrocie do szkoły uczestniczyły w treningu kreatywności, np. projektując ogródek wylosowanej bajkowej postaci. Następnie tworzyły listę pomysłów na aranżację danego miejsca.

W drugim dniu młodzi uczestnicy stworzyli cztery grupy, z których każda pracowała  pod okiem architekta lub architekta krajobrazu. Prowadzący organizowali w ramach swoich grup gry i zabawy, które miały na celu integracje uczestników warsztatów, a także zachęcenie ich do kreatywnego podejścia do zadania. Następnym etapem było przypomnienie listy pomysłów z poprzedniego dnia i wybór najciekawszego pomysłu, który najlepiej odpowiadał na potrzeby funkcjonalne projektowanej przestrzeni. Potem grupy pod opieką prowadzących architektów dzieci opracowywały wybrany wcześniej pomysł: przygotowywały makietę, rysunki dotyczące rzutu, przekroju i elewacji projektowanej przestrzeni, planowały rozmieszczenie zieleni i elementów małej architektury. Poszczególne elementy projektów wykonywano różnymi technikami: przy pomocy rysunków, wydzieranek i wyklejanek, grafik czy kolażu. Przygotowane materiały projektowe uczestnicy umieszczali na przygotowanym wcześniej szablonie układając poszczególne elementy w kompletny projekt. Zwieńczeniem warsztatów była prezentacja prac przez każdą z grup.

Po zakończeniu warsztatów prace były prezentowane na wystawie w każdej ze szkół, a jej uczniowie wybierali najlepszy projekt. Ich opinie zostały uwzględnione w głosowaniu jury konkursu, w którym zasiadali m.in. Główny Plastyk Miasta Jacek Maria Stokłosa, przedstawiciele Urzędu Miasta, Rady Dzielnicy oraz szkół uczestniczących w projekcie.

Architekci pracujący ze zwycięskimi grupami przełożyli pracę dzieci na język architektoniczny. Zwycięskie projekty, wraz z pozostałymi pracami wykonanymi na potrzeby konkursu przez uczniów oraz wykonane na ich podstawie przez profesjonalistów koncepcje architektoniczne można oglądać od 15 do 21 listopada w Holu Kamiennym Magistratu, plac Wszystkich Świętych 3-4.

Dodajmy, że projekt miał na celu promocję działań rewitalizacyjnych Krakowa na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Starego Miasta.

Programy rewitalizacji – w tym Lokalny Program Rewitalizacji Starego Miasta - zostały przyjęte przez Radę Miasta Krakowa w 2008 roku. Są dokumentami określającymi strategię rewitalizacji poszczególnych obszarów miasta w powiązaniu ze Strategią Rozwoju Krakowa, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, a także obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Program rewitalizacji Krakowa to dokument o charakterze programu ramowego i zarazem otwartego. Określa najważniejsze zadania, biorąc pod uwagę ochronę dziedzictwa kulturowego, strategię rozwoju Krakowa, plany zagospodarowania, sytuację gospodarczą w mieście i jej prognozę na lata następne, a także budżet i Wieloletni Plan Inwestycyjny. Jego wdrożenie ma doprowadzić do usunięcia negatywnych zjawisk w obszarach zdegradowanych i przywrócić im zdolność do samodzielnego funkcjonowania w strukturze miasta.

Miejski Program Rewitalizacji, a także Lokalne Programy Rewitalizacji Krakowa zostały przygotowywane w oparciu o formułę tzw. planowania otwartego. Jego przygotowanie - na zlecenie Miasta przez specjalistów z niemieckiej firmy BIG-STÄDTEBAU GmbH - poprzedziły konsultacje społeczne w postaci ankiet, warsztatów, a także spotkań z mieszkańcami.(KS/M).

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-11-15
Data aktualizacji: 2011-11-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź