Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Honorowy Obywatel

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider wręczyli  prof. Gabrielowi Turowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Prof. Gabriel Turowski otrzymał tytuł podczas piątkowej (28 października) uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa „za wkład dla utrwalania pamięci i nauczania Największego z Polaków - Ojca Świętego Błogosławionego Jana Pawła II.”

„Przyznając panu profesorowi najwyższe wyróżnienie jakim Kraków honoruje osoby szczególnie zasłużone, dziękujemy mu za wkład w rozwój miasta jako liczącego się ośrodka nauk medycznych, ale też za niestrudzoną działalność społeczno-religijną, zwłaszcza wysiłek dokumentowania pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II” – powiedział Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podczas uroczystej sesji.

„Czujemy się zaszczyceni mogąc wyrazić nasze uznanie i wdzięczność za ogrom pracy pana profesora Gabriela Turowskiego. Swoją postawą udowadnia nam wszystkim, że warto poświęcać się dla propagowania idei, dawać część siebie innym. Dzięki niemu lepiej rozumiemy przesłanie pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II – pierwszego słowiańskiego papieża, wielkiego człowieka, Polaka i krakowianina, laureata złotego Medalu Cracoviae Merenti” – powiedział Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, przybliżając sylwetkę Profesora, którego określił jako „spadkobiercę myśli społecznej Jana Pawła II, strażnika jego dorobku”.

Gabriel Turowski urodził się na Podolu w 1929 r. w Monasterzyskach. W 1945 r. jako repatriant wyjechał z rodzicami na Ziemie Odzyskane. W 1947 r. uzyskał świadectwo dojrzałości po ukończeniu Państwowego Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. W latach 1947-1952 studiował w Krakowie i od tego czasu związał się z naszym miastem. Jest absolwentem dwóch Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Biologii i Nauk o Ziemi oraz Matematyczno – Fizyczno - Chemicznego.

Od czasów studenckich aktywnie działał w duszpasterstwie akademickim przy Kolegiacie św. Anny; uczestniczył w Środowisku „Wujka" – przyszłego papieża Jana Pawła II.

Po wyborze ks. Karola Wojtyły na Stolicę św. Piotra w Rzymie wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach z Ojcem Świętym jak i w Apostolskich podróżach Papieża do Afryki i na Daleki Wschód oraz w podróżach pasterskich na terenie Włoch.

Po zamachu 13 maja 1981 r. uczestniczył w pracach 14-osobowego zespołu w Poliklinice Agostino Gemellego. Był członkiem Międzynarodowego 6-osobowego Konsylium specjalistów z całego świata zwołanego przez Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej do oceny przebiegu leczenia Jana Pawła II po zamachu na Jego życie. Obdarowany złotym medalem III roku Pontyfikatu Jana Pawła II.

Autor wspomnień pt. Zamach czyli jak zło w dobro się obróciło (2001); współtworzył, wspólnie z Leszkiem Sosnowskim (2002) pełny zbiór tekstów Jana Pawła II Europa zjednoczona w Chrystusie oraz wybór fragmentów homilii i przemówień papieskich Pielgrzymki polskie - Ojca Świętego Jana Pawła II do swej Ojczyzny (2003). Jego inicjatywą było przygotowanie uaktualnionej Litanii Narodu Polskiego - Ilustrowanego leksykonu polskich świętych, błogosławionych i sług Bożych.

Za dzieło życia należy uznać monumentalną kronikę Wielkiego Pontyfikatu Jan Paweł II. Dzień po dniu. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu 1978-2005 (2005).

W 2007 r. opublikował wspomnienia pt. Karol Wojtyła - Przyjaciel, Kardynał, Papież (2007).

Inicjator i współautor albumu Biskup Karol Wojtyła (2008).

Aktywny publicysta prasy katolickiej; od   1999  r. jest  członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Krakowie; laureat specjalnej nagrody literackiej 2005 r. im. Włodzimierza Pietrzaka.

W 2003 roku Założył Fundację „Szlaki Papieskie Jana Pawła II" i został jej pierwszy przewodniczącym. Inicjator cyklu sesji naukowych „Promieniowanie świętości Bł. Jana Pawła II (2008-2010) oraz towarzyszących jej wydawnictw, wystaw.

Świadectwem ogromnego uznania dla życiowej postawy i dorobku Profesora jest zaproszenie Go do Zakonu Rycerzy Grobu Bożego w Jerozolimie (OESSH). Jego kawalerem został w 2002 r.

W 1993 r. wojewoda Tadeusz Piekarz powołał Gabriela Turowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie. Pełnił tę funkcję (społecznie) przez okres 3 lat. Przez 4-letnią kadencję był członkiem Rady ds. Rodziny przy Wojewodzie Małopolskim.

Prof. Gabriel Turowski ma także wybitne osiągnięcia w dziedzinie immunologii polskiej. Jako biochemik i mikrobiolog w Krakowskiej Wytwórni Surowic i Szczepionek, kierował kolejno: Pracownią Koncentracji Surowic (1952-1956 ) w Zakładzie Surowic Leczniczych, Pracownią Produkcji Szczepionki Przeciwkrztuścowej (1956-1962) w Zakładzie Szczepionek Bakteryjnych oraz Jednostką Interwencyjno -  Badawczą w latach 1963-1965 a także Działem Laboratoryjnym (1966-1970) i Pracownią Serologiczną Badań Konsultacyjnych oraz Pracownią Produkcji Surowicy w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa im. Odona Bujwida w Krakowie Nowej Hucie. Jako profesor zwyczajny AM i CMUJ opracował 17 dokumentacji technologicznych produkcji biopreparatów oraz 2 patenty: monowalentnej szczepionki przeciwkrztuścowej oraz współtwórca przy opracowaniu szczepionki potrójnej Di-Per-Te.

Jest autorem ponad 300 prac naukowych, publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz 217 doniesień naukowych, współautorem patentu leku Thymus Factor X (pierwszego w świecie leku ubikwityn). Dzięki swemu zawodowemu doświadczeniu jako immunolog kliniczny, będąc członkiem zespołu leczącego Ojca Świętego po zamachu w Poliklinice Agostino Gemellego, znacząco przyczynił się do opanowania zapalenia i związanych z nim powikłań podczas leczenia Jana Pawła II.

Z wnioskiem o przyznanie tytułu Honorowego Obywatela prof. Gabrielowi Turowskiemu zwróciło się do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy Oddział w Krakowie. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-10-28
Data aktualizacji: 2011-10-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat