Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

ZBK zarządza najlepiej

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zajął I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Zarządców Budynków Komunalnych za rok 2011. Organizatorem Rankingu był Biznes Magazyn Strefa Gospodarki – ogólnopolski dodatek do Dziennika Gazety Prawnej.

Ranking miał na celu pokazanie czołówki branży i wyróżnienie najlepszych oraz pokazanie czytelnikom Strefy Gospodarki, opinii publicznej oraz internautom podstawowych informacji związanych z branżą zarządzania nieruchomościami komunalnymi w naszym kraju. Analizie poddane zostały kwestie finansowe, ale też pod uwagę brane były takie aspekty jak: współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, prowadzoną politykę jakości czy udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie jest gminną jednostką budżetową, rozpoczął działalność w 1995 r. Na 31.12.2010 r. Zarząd Budynków Komunalnych zarządzał 7 021 lokalami mieszkalnymi i użytkowymi własności Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa, prywatnej i mieszanej oraz wspólnot mieszkaniowych oraz wynajmował 19 007 lokali znajdujących się we wspólnotach w obcym zarządzie.

Łącznie, na 31.12.2010 r. powierzchnia lokali w budynkach GMK, Skarbu Państwa, prywatnych i mieszanych oraz lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, w stosunku do których Zarząd Budynków Komunalnych pełni rolę wynajmującego, wynosiła 1 406 420 m2.

Zarząd Budynków Komunalnych, oprócz realizacji zadań związanych bezpośrednio z zarządzaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami wraz z terenem niezbędnym dla racjonalnego korzystania z tych budynków, realizuje również inne zadania zlecone przez Gminę, między innymi zadania inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących Zarząd Budynków Komunalnych realizował w zasobie zarządzanym oraz  w stosunku do którego pełnił rolę wynajmującego prace remontowe, na które przeznaczył następujące kwoty:

- rok 2009: 36 368 582. (w tym 19 222 412 zł. z tytułu udziału w kosztach remontów budynków wspólnot mieszkaniowych),

- rok 2010: 30 462 026 zł. (w tym 17 988 266 zł. z tytułu udziału w kosztach remontów budynków wspólnot mieszkaniowych).

Ponadto ZBK realizował również zadania zlecone do realizacji, w tym m.in. zadania inwestycyjne, na które przeznaczył: w roku 2009: 24 112 458 zł, w roku 2010: 52 559 888 zł.

W latach 2009 – 2011 jednostka pozyskała środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 35 701 737 zł. Ze środków tych była współfinansowana inwestycja „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie”.

Sztandarowymi inwestycjami zrealizowanymi przez ZBK w ostatnich latach były:

Sukiennice – modernizacja konserwatorska pomieszczeń: prace związane z kompleksową modernizacją Sukiennic w tym prace modernizacyjno-konserwatorskie (bez Muzeum Narodowego) tj. wymiana instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, renowacja posadzki, konserwacja kramów oraz konserwacja elewacji. Konserwacja lamp gazowych i elektrycznych.

Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie: utworzenie od podstaw pierwszego w regionie muzeum poświęconego w całości sztuce współczesnej, pełniącego funkcje ekspozycyjne i edukacyjne.

Ponadto Zarząd Budynków Komunalnych uczestniczy w Krakowskim Programie Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta poprzez odpowiednie dostosowanie warunków wynajmu lokali użytkowych do sytuacji na rynku.

W 2009 roku Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zakończył prace dotyczące wdrożenia oraz uruchomienia Zintegrowanego Systemu Zarządzania pn. „GRANIT”. W pełni zintegrowany system pozwala na szybki dostęp do aktualnych informacji o zarządzanym zasobie budynkowym, jak i lokalowym, obsługując swą funkcjonalnością wszystkie obszary pracy zarządcy nieruchomości.

dyplom

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-08-18
Data aktualizacji: 2011-08-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź