Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ruszyła rekrutacja do przedszkoli

1 marca (sobota) rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2014/2015. Wyniki pierwszego etapu rekrutacji poznamy 23 kwietnia. Przy elektronicznej rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Oferta dla dzieci krakowskich, w wieku przedszkolnym: w samorządowych przedszkolach to 16 650 miejsc, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 1 683 miejsca, łącznie oferta obejmuje 18 333 miejsca. Ponadto jest przygotowane ponad 300 miejsc dla dzieci z orzeczeniami w oddziałach integracyjnych i specjalnych.

W publicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych niesamorządowych przygotowano  1 272 miejsca, w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych – 7 769 miejsc, w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych – 106 miejsc.

Oferta obejmuje łącznie około 27 480 miejsc.

Liczba dzieci w roku szkolnym 2014/2015 w wieku przedszkolnym (roczniki: 2008-2011) to: 27 543. Liczba dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne - 3 829 dzieci urodzonych między 1 lipca a 31 grudnia 2008 oraz 7 953 dzieci pięcioletnich urodzonych w 2009 roku.

Liczba dzieci z urodzonych między 1 stycznia a 30 czerwca 2008 r., które rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej to 3 642 (dla porównania we wrześniu 2013 – 1105 dzieci sześcioletnich rozpoczęło edukacje w klasie pierwszej w szkołach samorządowych i 233 dzieci w szkołach niesamorządowych).

Liczba dzieci wg. roku urodzenia: 2007 - 6 674 (7-letnie dzieci idące do szkoły); 2008 - 7 471 (3 642 rozpoczyna naukę w szkole); 2009 - 7 953; 2010 - 8 041; 2011 - 7 720.

Elektroniczna rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, która rozpocznie się 1 marca (sobota) obejmuje przy obecnie przedstawionej ofercie oddziałów przedszkolnych 18 333 miejsca (dodatkowo około 300 miejsc dla dzieci z orzeczeniami, które rekrutują się do oddziałów przedszkolnych na podstawie orzeczeń).

Urząd Miasta Krakowa spodziewa się, że liczba dzieci zgłoszonych w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach samorządowych na rok 2014/2015 może wynosić ok. 20 100 (dla porównania w 2013 r. w systemie zarejestrowano 20 096 dzieci a miejsce znalazło po pierwszym etapie rekrutacji 17 617 dzieci). Natomiast we wrześniu 2013 r. liczba dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych łącznie z  dziećmi z orzeczeniami wzrosła do 18 394.

Ciekawą ofertę codziennych zajęć przedpołudniowych (trwających 6 godzin) dla dzieci w wieku 3-4 lat (około 240 miejsc) posiadają również Młodzieżowe Domy Kultury.

Dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego przewidziano 323 miejsca. W przedszkolach samorządowych: 180 miejsc w oddziałach integracyjnych i 93 miejsca w oddziałach specjalnych. W szkołach podstawowych: 50 miejsc w oddziałach integracyjnych w szkołach samorządowych (oddziały „0"). Również w przedszkolach publicznych niesamorządowych i niepublicznych są miejsca dla dzieci z orzeczeniami (około 106). W powstałym w bieżącym roku szkolnym Centrum Autyzmu planowane jest od września 2014 otwarcie kolejnego oddziału przedszkolnego dla dzieci.

Nowe miejca

W roku szkolnym 2014/2015 powstaną nowe oddziały w: Samorządowym Przedszkolu nr 11 ul. Saskiej – pięć oddziałów – 125 miejsc, dwa oddziały w Samorządowym Przedszkolu nr 67 – 50 miejsc, jeden oddział w Samorządowym przedszkolu nr 17 w  ZSzP nr 6 ul. Dietla – 25 miejsc, W sumie: 200 miejsc.

Na kolejne lata zaplanowano inwestycję: rozbudowę Samorządowego Przedszkola nr 76 na ul. Emaus, termin realizacji 2015/2016, oraz budowę dwóch przedszkoli w dzielnicy Podgórze.

Kryteria rekrutacyje

Zgodnie z ustawą o systemie oświatydo publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Od września 2014 dzieci urodzone w 2007 roku oraz dzieci urodzone między 1 stycznia a 30 czerwca 2008 r. realizują obowiązek szkolny. Pozostałe dzieci z rocznika 2008 realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Ich rodzice mogą jednak zdecydować o tym, że posyłają dziecko do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2014/2015 obowiązywać będą nowe kryteria rekrutacyjne. Zwiększyła się liczba kryteriów głównych (określonych ustawą) – jest ich obecnie siedem (były cztery). Zmniejszyła się natomiast liczba kryteriów dodatkowych (wybieranych przez dyrektorów przedszkoli samorządowych w porozumieniu z Urzędem Miasta Krakowa) – jest ich obecnie sześć (w ubiegłym roku było dziewięć).

Ważne terminy

Zapisy do samorządowych przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach rozpoczną się 1 marca br. (sobota) i zakończą 31 marca br. (poniedziałek).

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców (www.portaledukacyjny.krakow.pl – zakładka: Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych) funkcjonuje od 1 marca br. (sobota) natomiast wnioski będzie można składać w przedszkolach/szkołach w godzinach podanych indywidualnie w każdym przedszkolu/szkole.

Najważniejsze zasady:

- rekrutacja na rok szkolnych 2014/2015 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego;

- system rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru;

- do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklarację dotyczącą kontynuowania edukacji przedszkolnej;

- rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy samorządowe przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.

Terminarz rekrutacji:

- 20–28 lutego 2014 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (DEKLARACJA);

- 1–31 marca 2014 r. – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;

- 23 kwietnia 2014 r. godz. 9:00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji, ponadto rodzice, którzy podali adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszej;

- 24 kwietnia – 5 maja 2014 r. - podpisywanie umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce. Rodzice dzieci kontynuujących mogą podpisać umowę w terminie wcześniejszym – terminy ustala dyrektor przedszkola;

- po 7 maja 2014 r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej, której terminy ustala indywidualnie dyrektor przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

KRYTERIA PDF

pokaż metkę
Autor: KATARZYNA FIEDOROWICZ-RAZMUS
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2014-02-20
Data aktualizacji: 2014-03-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź