Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zaopatrzyć gminę

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia gminy miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2014-2029" było głównym punktem posiedzenia Komisji Infrastruktury. Punkt ten również wywołał najwięcej pytań oraz dyskusję.

Ustawa prawo energetyczne wymusza aktualizację założeń planu raz na 3 lata. Taka właśnie aktualizacja została przedstawiona radnym. - Zmieniły się dane liczbowe, sporządzona została również korekta prognozy zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz gaz ziemny – mówił Andrzej Łazęcki, który współtworzył plan. Mniej więcej do roku 2020 prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz gaz ziemny. Później powinna nastąpić stabilizacja. Plan wskazuje główne zadania w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz gaz ziemny. Są to: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zapewnienie warunków do wzrostu gospodarczego przy zminimalizowanym wzroście zapotrzebowania na energię, większe wykorzystanie energii odnawialnej, zminimalizowanie oddziaływania systemów energetycznych na środowisko (m.in. likwidacja niskiej emisji).

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Wojciech Wojtowicz pytał, dlaczego plan opiera się na założeniu, że w Krakowie jest 760 tys. mieszkańców. – Wszyscy dobrze wiemy, że osób tych jest ok. 250-300 tys. więcej. Czy w takim razie może się okazać, że braknie nam energii? – pytał radny Wojtowicz. Andrzej Łazęcki oraz Wacław Skubida, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej uspokajali, że dostawy energii obejmują wszystkie osoby mieszkające w Krakowie, a nie tylko w nim zameldowane. – Musimy opierać się na oficjalnych danych z GUS-u, które mówią o 760 tys. osobach zameldowanych w Krakowie – mówił Wacław Skubida.

Radni pozytywnie, choć nie jednogłośnie, zaopiniowali projekt uchwały.

Pozytywną (tym razem jednogłośnie) opinię uzyskał również projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu dofinansowania wykonania jednej studni przyłącza kanalizacyjnego, umożliwiającego przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Zmiana w uchwale wymuszona została zmianami w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej.

pokaż metkę
Autor: MAGDALENA BARTLEWICZ
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2014-02-18
Data aktualizacji: 2014-02-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź