Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zwyczajnie i nadzwyczajnie na sesjach RMK

W środę, 19 lutego o godz. 10 w Sali Obrad RMK rozpocznie się 97. zwyczajna sesja Rady Miasta Krakowa podczas której radni poznają wyniki konsultacji w sprawie ograniczenia handlu w Wigilię,  Wielki Piątek oraz niedziele, a po niej o godz. 16 rozpocznie się 98., tym razem nadzwyczajna sesja rady zwołana na wniosek grupy radnych.

Fot. Magiczny Kraków
Magiczny Kraków

Podczas sesji nadzwyczajnej radni wysłuchają informacji prezydenta na temat aktualnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za II półrocze 2013 roku. W programie sesji przewidziano również dyskusję na ten temat. Następnie radni w trybie jednego czytania procedować będą projekt uchwały grupy radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa polegających na podjęciu czynności zmierzających do przeprowadzenia odpowiednich analiz ekonomiczno-organizacyjnych niezbędnych przy ustaleniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały:

https://www.bip.krakow.pl/_inc/rada/posiedzenia/show_pdfdoc.php?id=71228

Wcześniej, podczas sesji zwyczajnej radni zapoznają się m.in. z informacją na temat konsultacji społecznych dot. propozycji ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Krakowa. Przeprowadzone konsultacje były wynikiem uchwały RMK z 11 września 2013 roku. Odbędą również drugie czytania, wraz z głosowaniami, projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: „Zakopiańska-Zawiła" oraz „Stare Podgórze-Czyżówka". Także w drugim czytaniu radni procedować będą projekt uchwały grupy radnych w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. W trybie jednego czytania radni zdecydują o losach dwóch projektów uchwał kierunkowych w sprawie wyznaczenia priorytetów działań antysmogowych w Krakowie (druk nr 1678 - autorstwa grupy radnych oraz 1683 – projekt Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza).

Autorstwa radnych jest również projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zatrudniania nauczycieli w gminie miejskiej Kraków (druk nr 1685 - grupa radnych Prawo i Sprawiedliwość), a także projekt uchwały dotyczący przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy miejskiej Kraków w przedmiocie nadania dzielnicom Miasta Krakowa nowych statutów określających organizację i zakres działania dzielnic.

Porządek obrad zwyczajnej - 97. sesji RMK i nadzwyczajnej - 98. sesji RMK:  https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&dok_id=29972&sub=porzadek_obrad

pokaż metkę
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat