Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Szybsza pomoc medyczna

Gmina Miejska Kraków wesprze realizację projektu ''Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO''. Wprowadzenie elektronicznego systemu monitorującego lokalizację zespołów ratownictwa medycznego, umożliwi szybsze przemieszczanie się karetek na terenie Miasta, przez co skrócony zostanie czas dojazdu na miejsce zdarzenia, a tym samym zwiększą się szanse na skuteczne udzielenie pomocy medycznej.

Dziś (28 czerwca, wtorek) z projektem uchwały w sprawie udzielenie dotacji dla województwa małopolskiego na realizację zadania zapoznają się radni miasta Krakowa.

Dotacja w wysokości 103 472 zł, udzielana województwu małopolskiemu, stanowi pomoc finansową Gminy Miejskiej Kraków w realizacji programu pn. „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce - Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO”. Program, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, realizowany jest przez województwo małopolskie od 2008 r. w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego będącymi organami założycielskimi zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego.

Środki finansowe przekazane w ramach dotacji przeznaczone będą na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego ułatwiającego koordynację działań zespołów ratownictwa medycznego na terenie Małopolski.

W ramach funkcjonującego obecnie na terenie Krakowa systemu ratownictwa medycznego, świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa udzielane są przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe oraz Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego. Obszar działania Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego obejmuje Dzielnice od I do XIII natomiast obszar działania Szpitala Dzielnice od XIV do XVIII. Zgodnie z „Wojewódzkim planem działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”, od 1 lipca 2011 r. nastąpi połączenie rejonów operacyjnych Pogotowia i Szpitala oraz ustanowienie jednego dysponenta zespołów ratownictwa medycznego na terenie Miasta. Zgodnie z Zarządzeniem  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 28 października 2009 r., w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w zakresie ratownictwa medycznego, podmiot udzielający świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego jest zobowiązany do zabezpieczenia całego rejonu operacyjnego od 1 lipca 2011 r. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe będzie wyłącznym dysponentem zespołów ratownictwa medycznego na terenie wszystkich 18 Dzielnic Krakowa, stając się tym samym jedynym beneficjentem Programu. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-06-28
Data aktualizacji: 2011-06-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat