Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ciepło dla potrzebujących

Dziś (27 listopada) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej Anna Okońska – Walkowicz, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Zdzisława Głód oraz Dyrektor Oddziału nr 1 w Krakowie EDF Polska S.A. Leszek Ziobro wręczyli krakowskim organizacjom pozarządowym czeki na dofinansowanie rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

„Akcja Podzielmy się ciepłem to cieszący się wielką popularnością pomysł, który jeszcze lepiej pozwala realizować cele organizacji pozarządowych" – powiedziała podczas spotkania Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej Anna Okońska – Walkowicz. Z kolei Dyrektor EDF Kraków Leszek Ziobro i Prezes MPEC Zdzisława Głód zadeklarowali wolę kontynuacji programu w latach następnych.

W tym roku Fundatorzy – EDF Polska S.A. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przekazali kolejnych 100 tysięcy złotych, które trafią do krakowskich organizacji pozarządowych. Dofinansowanie otrzymają 34  placówki prowadzone przez 27  krakowskich organizacji pozarządowych.

Podczas uroczystości przekazania darowizn celowych dla organizacji pozarządowych, Adam Pławecki – członek zarządu oraz dyrektor ds. społeczno – socjalnych EDF Kraków został uhonorowany przez Prezydenta Krakowa kluczem do bram miasta w dowód uznania za wieloletnią współpracę i wsparcie przy realizacji projektu „Podzielmy się ciepłem". Wyróżnienie wręczyła Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. Polityki Społecznej Anna Okońska – Walkowicz.

21 grudnia 2007 r. zostało zawarte pierwsze Porozumienie o współpracy pomiędzy EDF Polska S.A. (dawna Elektrociepłownia „Kraków" S.A., a następnie EDF Kraków S.A.)  i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie oraz Gminą Miejską Kraków, którego celem było udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym pomagającym najuboższym, chorym i niepełnosprawnym mieszkańcom naszego miasta w dofinansowaniu ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci ciepłowniczej wytwarzanej ze źródła Elektrociepłowni „Kraków". O darowiznę mogą wnioskować organizacje, które mają status organizacji pozarządowej, zajmują się pomocą osobom potrzebującym, mają dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej, a roczna kwota faktur nie przekracza 50 tys. zł. Warunkiem otrzymania wsparcia jest także niezaleganie z płatnościami faktur za ciepło. Gmina Miejska Kraków wskazuje listę organizacji pozarządowych, które zgodnie z przyjętymi kryteriami mogą uzyskać dofinansowanie. Listę rekomendowanych w danym roku organizacji przekazuje Prezydentowi Krakowa Komitet ds. Pomocy; w oparciu o nią Prezydent wskazuje krakowskie organizacje pozarządowe pomagające najuboższym, chorym i niepełnosprawnym.

Darowizny - łącznie z tym rokiem - otrzymało w sumie 126 organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa. Darczyńcy przeznaczyli na ten cel kwotę 610 tysięcy zł. Realizowane w Krakowie porozumienie jest unikatowe w skali kraju. Wzorem Krakowa podobne porozumienia zostały podpisane w aglomeracji śląskiej oraz na wybrzeżu. Jest to bardzo cenna inicjatywa świadcząca o społecznej wrażliwości i odpowiedzialności firm. Lista beneficjentów VII edycji akcji „Podzielmy się ciepłem" dostępna w formacie PDF

pokaż metkę
Autor: JOANNA DUBIEL
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2013-11-27
Data aktualizacji: 2013-11-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź