Nasze miasto rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Więcej miejsc opieki nad dziećmi

4 kwietnia zaczęła obowiązywać nowa ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech. Jej główne założenia to łatwiejsze procedury i pomoc w zakładaniu żłobków i klubów dziecięcych. Prezydent Jacek Majchrowski przygotował projekty uchwał umożliwiających pomoc gminy w tworzeniu tego typu placówek.

Prowadzone są także konsultacje społeczne, które mają pokazać, jak wielu rodziców zainteresowanych jest żłobkiem, ilu klubem dziecięcym, a ilu powierzyłoby swojego malucha opiekunowi dziennemu. Konieczne jest uzyskanie opinii podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie opieki dziennej nad dzieckiem, wszystkich zainteresowanych uruchomieniem takiej działalności oraz krakowskich pracodawców. Szczegółowe informacje na www.bip.krakow.pl Konsultacje potrwają do 30 kwietnia. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Aktualnie liczba osób potencjalnie zainteresowanych umieszczeniem w żłobku samorządowym wynosi ok. 1500. Nowa ustawa żłobkowa może to zmienić. Do 2014 roku miasto chce zapewnić wszystkim zainteresowanym rodzicom miejsca, w których ich dzieci zyskają fachową opiekę. Ci, którzy chcą sprawować opiekę nad dzieckiem, będą mogli starać się o dotację w wysokości 500 zł w przypadku żłobka, a 300 zł w przypadku klubów dziecięcych. Wniosek o dotację, spełniający warunki określone w projekcie uchwały RMK, należy zgłosić do końca września, o ile Rada Miasta zaakceptuje ten projekt.

Ustawa żłobkowa umożliwia dofinansowanie przez gminę klubów dziecięcych i opiekunów dziennych, choć na realizację nowych zadań gmina nie otrzymała dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa. Niewielkim źródłem dochodu dla miasta staną się opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Planuje się także, że za godzinę opieki dziennego opiekuna rodzice będą płacić 3 zł, resztę pokryje gmina.

Jedną z propozycji projektu jest także ustalenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku samorządowym  w wysokości 300 zł miesięcznie oraz opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku (powyżej 10 godzin) w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki. Kwoty miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku. Czy tak będzie, zdecyduje ostatecznie Rada Miasta Krakowa.

Dodatkowo rodzice (opiekunowie), których dwoje lub więcej dzieci równocześnie korzysta z opieki tego samego żłobka oraz rodzice, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o pomocy społecznej (kryterium dochodowe), mogliby skorzystać ze zwolnień z opłat

Choć ustawa żłobkowa wprowadziła dodatkowe formy opieki nad małym dziećmi, gmina będzie musiała obowiązkowo płacić jedynie za pracę dziennych opiekunów. Pozostałe formy opieki takie jak dziecięce kluby, w których dzieci przebywają maksymalnie pięć godzin dziennie, gmina może współfinansować w miarę swoich możliwości.

W Krakowie funkcjonują 22 samorządowe żłobki, zapewniając opiekę dla ponad 1800 maluchów. W roku 2010 koszty prowadzenia żłobków ponoszone przez gminę wyniosły około 17 800 000 zł. Wpłaty za opiekę nad dziećmi wnoszone przez rodziców pokryły koszt prowadzenia żłobków w 19 proc. (zgodnie z uchwałą RMK z 1996 r. opłata stała na dzień 28 lutego 2011 r. to 180 zł plus opłata za wyżywienie - do 150 zł.). Miesięczny koszt ponoszony przez miasto związany z prowadzeniem jednego miejsca w żłobku samorządowym wyniósł ponad 820 zł, a wraz z opłatami rodziców - około 1 000 zł. Na realizację tego zadania w 2011 roku w budżecie Miasta Krakowa zostały zabezpieczone środki w wysokości 25 897 900 zł (wraz z wydatkami na inwestycje, remonty i usuwanie awarii).

Od 2010 r. Gmina Miejska Kraków realizuje także działania w zakresie organizowania opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech przez podmioty inne niż miejskie żłobki. W 2010 r. Gmina zawarła umowy z trzema placówkami niepublicznymi, które objęły opieką 47 dzieci (od 1 września do 31 grudnia 2010 r.), a następnie 45 dzieci (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.).

Ponadto Gmina Miejska Kraków planuje zakupić lokal w rejonie ulicy Malachitowej (os. Złocień) z przeznaczeniem na prowadzenie placówki świadczącej opiekę nad dzieckiem do lat 3. Wielkość lokalu powinna być dostosowana do objęcia opieką 50 dzieci (około 200-300 m²).

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, pok. 405 w godzinach 8.00-15.00 lub w formie elektronicznej e-mail: bz.umk@um.krakow.pl w terminie do 30 kwietnia 2011 r. (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-04-13
Data aktualizacji: 2011-04-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat