Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Krakowa

Przedmiotem najbliższej sesji Rady Miasta w środę, 23 października będzie projekt uchwały dotyczący zamiaru przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków". Taki plan jest potrzebny przy ubieganiu się o unijne dotacje na projekty m.in. z zakresu ochrony środowiska.

Przypomnijmy: mając na uwadze poprawę powietrza w Krakowie, Miasto w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 będzie się ubiegać o unijne dotacje na ograniczanie niskiej emisji. Aby móc aplikować o takie środki konieczne jest posiadanie tzw. planu gospodarki niskoemisyjnej. Dlatego na najbliższej sesji Rady Miasta Krakowa zostanie zgłoszony prezydencki projekt uchwały dotyczący woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków". Taki dokument umożliwi też ubieganie się o środki unijne związane z modernizacja sieci ciepłowniczej.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej" to dokument strategiczny, który opisuje kierunki działań zmierzających do poprawy klimatu i jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla, podniesienia efektywności energetycznej, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, redukcji niskiej emisji na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Istotą dokumentu będzie kompleksowe ujęcie w jednym opracowaniu problemów emisji gazów cieplarnianych oraz emisji pyłów i pozostałych zanieczyszczeń gazowych. To pozwoli na uzyskanie jednolitego, kompletnego dokumentu związanego z gospodarką niskoemisyjną i zrównoważonym wykorzystaniem energii.

Szacuje się, że koszt opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kraków" to około 200 tys. 85 proc. tej kwoty może być dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: KATARZYNA CZUBERNAT
Podmiot publikujący: Wydział Informacji, Turystyki i Promocji Miasta
Data publikacji: 2013-10-17
Data aktualizacji: 2013-10-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź