Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs ofert - profilaktyka uzależnień

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym":

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

- Profilaktyka uniwersalna i selektywna - zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,

- Profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód,

- Edukacja publiczna - kampanie społeczne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

- Konferencje i warsztaty dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

- Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią,

- Przeciwdziałanie narkomanii.

Termin składania ofert na realizację zadań upływa 15 marca 2011 r. o godz. 15:00. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10 pok. 107 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta, nazwy zadania, którego dotyczy oferta.

Gmina Miejska Kraków przeznaczyła na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rehabilitacji uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w  2009 roku   -  600 000,00 zł w   2010 roku   -  600 000,00 zł .

Równocześnie Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór kandydatów do prac w komisji konkursowej. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Komisja powoływana jest przez Prezydenta Miasta Krakowa lub osobę przez niego upoważnioną w drodze zarządzenia.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 8 marca o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, os. Centrum C 10, pokój nr 107.

Szczegółowe informacje na www.bip.krakow.pl (JD).

pokaż metkę
Osoba publikująca: OLGA SOLARZ
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2011-02-22
Data aktualizacji: 2011-02-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź