Rada Miasta rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ciepło dla potrzebujących

We wtorek (30 listopada) Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Prezes MPEC Zdzisława Głód oraz Prezes EC Kraków Marian Augustyn wręczyli 20 krakowskim organizacjom pozarządowym czeki na dofinansowanie rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę oraz podpisali aneks do Porozumienia na rok 2011.

„Krakowskie organizacje pożytku publicznego spełniają ogromną rolę w Krakowie, pomagają najuboższym, ale potrzebują też wsparcia i pomocy miasta. Ta forma pomocy jest wyjątkowa, prekursorska w naszym kraju. Dzięki darczyńcom możemy zaspokoić potrzeby tych organizacji w zakresie opłat za media” – powiedział Prezydent Jacek Majchrowski.

„Chcemy uzmysłowić społeczeństwu, jak ważne jest wsparcie, które otrzymały organizacje pozarządowe, to najpiękniejszy prezent, jaki mogły otrzymać” – podziękowała darczyńcom Urszula Smok, Prezes Fundacji „Podaruj Życie”.

W tym roku Fundatorzy - Elektrociepłownia Kraków oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przekażą kolejnych 100 tysięcy złotych, które trafią do krakowskich organizacji pozarządowych. Dofinansowanie otrzymają 24 placówki prowadzone przez 20 krakowskich organizacji pozarządowych.

21 grudnia 2007 r. zostało zawarte pierwsze Porozumienie o Współpracy pomiędzy Elektrociepłownią „Kraków” i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie oraz Gminą Miejską Kraków, którego celem było udzielanie pomocy organizacjom pozarządowym, pomagającym najuboższym, chorym i niepełnosprawnym mieszkańcom naszego miasta w dofinansowaniu ciepła oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci ciepłowniczej wytwarzanej ze źródła Elektrociepłowni „Kraków”.

O darowiznę mogą wnioskować organizacje, które mają status organizacji pozarządowej, zajmują się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie, mają dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej, a roczna kwota faktur nie przekracza 50 tys. zł. Warunkiem otrzymania wsparcia jest także niezaleganie z płatnościami faktur za ciepło.

Gmina Miejska Kraków wskazuje listę organizacji pozarządowych, które zgodnie z przyjętymi kryteriami mogą uzyskać dofinansowanie. Listę rekomendowanych w danym roku organizacji przekazuje Prezydentowi Miasta Krakowa Komitet ds. Pomocy, a w oparciu o nią Prezydent Miasta Krakowa wskazuje krakowskie organizacje pozarządowe, pomagające najuboższym, chorym i niepełnosprawnym mieszkańcom naszego miasta.

Do tej pory od 2007 roku dofinansowaniem objętych zostało dwadzieścia osiem krakowskich organizacji pozarządowych, pomagającym mieszkańcom naszego Miasta. Darczyńcy przeznaczyli na ten cel kwotę 210 tysięcy złotych.

Realizowane w Krakowie Porozumienie jest unikatowe w skali kraju.

Wzorem Krakowa podobne porozumienia zostały podpisane w aglomeracji śląskiej oraz na Wybrzeżu. Jest to bardzo cenna inicjatywa świadcząca o społecznej wrażliwości i odpowiedzialności firm. (JD).

Beneficjenci Iv edycji „Podzielmy się ciepłem”

1. Całodobowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego – Grupa Usamodzielniająca, prowadzona przez Stowarzyszenie „U Siemachy”, ul. Cieślewskiego 11/17-18,

2. Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych KLIKA, prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KLIKA ul. Siemaszki 31,

3. Fundacja dla Domu Pomocy Społecznej Dzieci Głęboko Upośledzonych, ul. Ułanów 25,

4. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3a,

5. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie”, os. Albertyńskie 16/18,

6. Klub Seniora, prowadzony przez Krakowski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych; os. Tysiąclecia 42,

7. Klub Seniora, prowadzony przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie; os Centrum C10,

8. Klub Seniora PKPS, prowadzony przez Małopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 2a,

9. Oddział Kraków - Śródmieście Małopolskiego Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych, prowadzony przez Małopolski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych ul. Rzeźnicza 1,

10. Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu, al. Daszyńskiego 22,

11. Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą, prowadzony przez Caritas Arcidiecezji Krakowskiej, os. Krakowiaków 46,

12. Ośrodek Terapii i Poradnictwa pn. Krakowski Instytut Psychoterapii, Filia Nr 1, prowadzony przez Stowarzyszenie „U Siemachy”, os. Krakowiaków 2,

13. Polski Związek Niewidomych Koło Śródmieście, al. Daszyńskiego 16,

14. Środowiskowy Dom Samopomocy, prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie ul. Grottgera 3,

15. Środowiskowy Dom Samopomocy, prowadzony przez Małopolską Fundację Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera, ul. Dobrego Pasterza 110/21-22,

16. Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Wsparcia Dziennego, prowadzona przez Stowarzyszenie „U Siemachy”, ul. Na Kozłówce 25,

17. Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi "CHMURKA", al. Dygasińskiego 25,

18. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół "FAMILIA", ul. Siewna 21d/17,

19. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Zarząd Wojewódzki, ul. Ks. Pijarów 3,

20. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski "Dom Nadziei", os. Zgody 4a,

21. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Chorych na Alzheimera, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej, ul. Kurczaba 5,

22. Środowiskowy Dom Samopomocy, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej GAUDIUM ET SPES, os. Szkolne 30,

23. Warsztaty Terapii Zajęciowej, prowadzone przez Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym os. Centrum C7,

24. Warsztaty Terapii Zajęciowej, prowadzone przez  Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KLIKA os. Złotej Jesieni 9.

pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2010-12-01
Data aktualizacji: 2010-12-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat