Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Porozumienie Dzielnic Podgórskich

Prawie 100 lat po tym, jak Podgórze połączyło się z Krakowem - sześć dzielnic (VIII, IX, X, XI, XII i XIII) podejmuje współpracę w ramach Porozumienia Dzielnic Podgórskich.

Decyzję w tej sprawie przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, pomysłodawca Porozumienia, Prezydent Miasta Krakowa oraz przewodniczący sześciu dzielnic ogłosili 5 czerwca (w środę), tuż przed uroczystą sesją Rady Miasta Krakowa zwołaną m.in. w przeddzień 100-lecia połączenia Królewskiego Wolnego Miasta Podgórza ze Stołecznym Królewskim Miastem Krakowem.

Zamiar działania na rzecz dzielnic podgórskich przypieczętowany został podpisaniem przez wszystkich uczestników konferencji porozumienia o współpracy partnerskiej w ramach Porozumienia Dzielnic Podgórskich.

Intencją partnerów niniejszego porozumienia jest wspólne działanie na rzecz rozwoju i ożywienia historycznego obszaru Podgórza, poprawy standardów życia mieszkańców, budowania tożsamości lokalnej oraz wspieranie mechanizmów dialogu obywatelskiego i wszelkich przejawów aktywności obywatelskiej.

Celem zawartego porozumienia jest stworzenie płaszczyzny współpracy lokalnej pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń w sprawach publicznych należących do zakresu działań jednostek pomocniczych służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców. Realizacja niniejszych założeń nastąpi poprzez konsolidację rozproszonych działań, inicjowanie nowych strategii i przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji obszaru objętego zakresem porozumienia oraz jego mieszkańców. Strony porozumienia zobowiązują się również podjąć oraz rozszerzać współpracę celem kształtowania postaw obywatelskich i budowania więzi międzysąsiedzkich, które wytworzą poczucie przynależności  i współodpowiedzialności za otoczenie oraz rozwój dzielnic.

Wzorem Porozumienia Dzielnic Nowohuckich członkowie Porozumienia Dzielnic Podgórskich założą stowarzyszenie, w ramach którego będą realizowali swoje cele. W Nowej Hucie wspólną pracą dzielnic udało się zrobić wiele dobrego. Teraz czas na Podgórze.

pokaż metkę
Autor: MAGDALENA BARTLEWICZ
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2013-06-05
Data aktualizacji: 2013-06-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź