Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Skonsultuj plan rozwoju transportu

Na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa wykonany został projekt dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego". Z opracowaniem można się zapoznać na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/?news_id=56106)  lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej UMK, os. Zgody 2.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym - samorząd, któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia między gminami, których obszar liczy łącznie co najmniej 80 tys. mieszkańców zobowiązany jest do uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego zwanego planem transportowym. Plan transportowy jako akt prawa miejscowego stanowić będzie podstawę wszelkich działań jednostki samorządu terytorialnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego na jej terenie.

W związku z tym, na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa (Wydział Gospodarki Komunalnej) wykonany został projekt dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i Gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego". W opracowaniu ujęto m.in. stan zagospodarowania przestrzennego i wpływ transportu na środowisko. Dokument uwzględnia potrzebę zrównoważonego rozwoju transportu, w szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej.

Z projektem dokumentu można się zapoznać na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/?news_id=56106)  lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej, os. Zgody 2.

pokaż metkę
Autor: JAN MACHOWSKI
Osoba publikująca: ANNA WAŚKOWSKA
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2013-05-24
Data aktualizacji: 2013-05-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź