Nauka i edukacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2010

14 szczególnie utalentowanych artystów, twórców oraz menadżerów kultury otrzymało w czwartek (28 października) z rąk Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego Stypendia Twórcze Miasta Krakowa 2010.

Piotr Głuszyński, Rafał Pierzyński i Jakub Polaczyk otrzymali stypendia w dziedzinie muzyka i taniec; Justyna Elminowska - w dziedzinie teatr i sztuka estradowa oraz sztuki plastyczne; Tomasz Kireńczuk - w dziedzinie teatr i sztuka estradowa oraz zarządzanie kulturą; Zygmunt Magiera - w dziedzinie zarządzanie kulturą; Mateusz Pakuła - w dziedzinie literatura; Jakub Pączek - w dziedzinie film; Łukasz Surowiec, Kamila Piazza, Katarzyna Makieła, Justyna Warchala, Katarzyna Kucwaj - w dziedzinie sztuki plastyczne; Karol Hordziej - w dziedzinie organizacja i produkcja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, zarządzanie kulturą, kreowanie ważnych dla kultury Krakowa wydarzeń i wsparcie logistyczne artystów. - Proszę Was tylko o jedno. Kiedy za kilka lat będziecie w encyklopedii weryfikować swoje życiorysy, to zaznaczcie, że zaczynaliście od Stypendium Twórczego Miasta Krakowa – mówił Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski do tegorocznych stypendystów.

Stypendia Twórcze Miasta Krakowa otrzymują szczególnie utalentowani artyści, twórcy oraz menadżerowie kultury, którzy nie przekroczyli trzydziestego roku życia i prowadzą działalność na terenie miasta Krakowa. Stypendia przyznawane są na: realizację projektów artystycznych oraz animację kulturalną, a także na podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonalenie umiejętności i zdolności twórczych.

Kandydat dołącza do wniosku opis swego dotychczasowego dorobku twórczego oraz program stypendialny obejmujący: cel, na który ma być przeznaczone stypendium (zamierzenia artystyczne), plan pracy obejmujący realizację programu stypendium oraz termin jego zakończenia. Stypendysta otrzymuje jednorazowe stypendium pieniężne oraz dyplom. Termin składania wniosków upływa 31 lipca każdego roku. Stypendia przyznawane są w październiku, w roku złożenia wniosku. Do 31 lipca następnego roku stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji stypendium. Wnioski rozpatruje Komisja ds. Stypendium Twórczego pod przewodnictwem Filipa Berkowicza - Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury i ona przedkłada Prezydentowi Miasta Krakowa propozycję listy kandydatów do akceptacji.

W 2010 r. do konkursu zgłoszono 62 wnioski, w tym: muzyka i taniec – 20 wniosków; teatr i sztuka estradowa – 1 wniosek; literatura – 5 wniosków; film – 4 wnioski; sztuki plastyczne (m.in.: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, rzeźba, architektura, rzemiosło artystyczne, itd.) – 25 wniosków; organizacja i produkcja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, zarządzanie kulturą, kreowanie ważnych dla kultury Krakowa wydarzeń i wsparcie logistycznego artystów – 4 wnioski. 3 wnioski odrzucono ze względów formalnych: 1 wniosek niekompletny, 2 wnioski złożone przez kandydatów urodzonych w roku 1979 – ukończone 30 lat). Przyznano 14 stypendiów w łącznej kwocie 112 000 zł. W latach 1994–2009 przyznano ogółem 276 stypendiów w łącznej kwocie 1 352 980 złotych. (KF).

pokaż metkę
Osoba publikująca: PAWEŁ KRAWCZYK
Podmiot publikujący: Redakcja MPI
Data publikacji: 2010-10-29
Data aktualizacji: 2010-10-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź