Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs na przewóz osób meleksami na terenie parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem

Prezydent Krakowa ogłosił konkurs ofert na świadczenie usług przewozu osób meleksami na obszarze parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem.

Fot. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

Do konkursu może przystąpić każdy przedsiębiorca, będący posiadaczem pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, polegającą na świadczeniu usług w zakresie przewozu osób, czego potwierdzeniem jest wpis kodu PKD 49.39.Z w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ostateczny termin złożenia ofert upływa 17 lipca.

Oferty można składać:

  • w formie pisemnej: w kopercie, z nazwą i adresem oferenta (lub wyraźną pieczęcią firmową) i nazwą konkursu („Przewóz osób na obszarze parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem”) – w punkcie podawczym Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3–4, w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa

lub

  • w formie dokumentu elektronicznego: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, poprzez formularz ogólny złożenia pisma do Urzędu Miasta Krakowa. W tytule pisma należy umieścić nazwę konkursu („Przewóz osób na obszarze parku kulturowego Kazimierz ze Stradomiem”), a w treści pisma nazwę i adres oferenta. Podpisana elektronicznie kompletna oferta powinna zostać przesłana w ramach jednego pisma.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa nr telefonu: 12 616 11 29, 12 616 18 13, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–15.00.

Uwaga! Udzielenie wyjaśnień przez pracowników wydziału nie oznacza sprawdzenia poprawności i kompletności oferty przed jej złożeniem. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent.

Więcej informacji o konkursie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Müller-Reczek
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-07-03
Data aktualizacji: 2024-07-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź