Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zareaguj na problemy dziecka – otwarte spotkanie dla rodziców i pedagogów

Miasto Kraków kontynuuje działania wspierające zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 2 marca, w Nowohuckim Centrum Kultury odbyło się otwarte spotkanie pt. „Zareaguj na problemy dziecka”, poświęcone ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktyce zaburzeń psychicznych, wzmacnianiu kompetencji społecznych oraz formom pomocy młodym ludziom pozostającym w kryzysie psychicznym.

Fot. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Na co dzień w Krakowie działają liczne placówki wsparcia psychologicznego oraz ośrodki terapii dla rodzin. Ponadto miasto realizuje programy wspierające rodziców i nauczycieli w wychowania i utrzymania dobrostanu psychicznego podopiecznych oraz kampanie edukacyjne.

Jesienią ubiegłego roku w internecie oraz przestrzeni miejskiej widoczna była miejska kampania „Zobacz. Zapytaj. Zareaguj”, uwrażliwiająca rodziców i opiekunów na cyfrowe nawyki dzieci oraz czas, jaki spędzają z urządzeniami ekranowymi, a także informująca o wpływie tych aktywności na kondycję psychiczną. Następnie Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie przeprowadziło w krakowskich szkołach podstawowych pogadanki dla rodziców na temat e-zagrożeń i narzędzi kontroli rodzicielskiej.

 

Kontynuując tematykę kampanii „Zobacz. Zapytaj. Zareaguj”, w sobotę, 2 marca, w Nowohuckim Centrum Kultury, w godzinach 11.00–17.00, odbyło się otwarte spotkanie pt. „Zareaguj na problemy dziecka”, które było poświęcone ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktyce zaburzeń psychicznych, wzmacnianiu kompetencji społecznych oraz formom pomocy młodym ludziom pozostającym w kryzysie psychicznym.

Prelekcje i warsztaty poprowadzili lekarze psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci i specjaliści ds. uzależnień. Prelegentami byli m.in. dr Roman Solecki z Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dyrektor Krakowskiego Instytutu Logoterapii oraz Katedry Resocjalizacji i Penitencjarystyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Monika Borkowska-Żebrowska – socjoterapeutka, specjalistka terapii uzależnień z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz pracownicy Fundacji Wspomagającej Wychowanie „Archezja”.

Ponadto uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych porad ekspertów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz stowarzyszeń świadczących doradztwo z zakresu uzależnień, dla rodzin itp.

Na spotkanie zaproszono rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów dziecięcych, osoby zajmujące się sprawowaniem opieki oraz wychowaniem dzieci.

Zobacz program wydarzenia [PDF]


Więcej o działaniach Krakowa z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego w naszym komunikacie.

Zareaguj na problemy dziecka

 

423541668_1815168225670133_7748502738339215802_n.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
423568274_1639493733541915_7521583432376435035_n.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
423619710_785367166459547_4585677862876278854_n.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
423686570_1457932601510738_2670451301003196766_n.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
423737658_718146743779178_6086088826977167149_n.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
423737818_257627577304752_6854258133467369648_n.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
430265319_1472773843323114_3533249483501403759_n.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
430365034_1264816741143508_4993923521440569679_n.jpg
Bogusław Świerzowski / krakow.pl
423541668_1815168225670133_7748502738339215802_n.jpg
423568274_1639493733541915_7521583432376435035_n.jpg
423619710_785367166459547_4585677862876278854_n.jpg
423686570_1457932601510738_2670451301003196766_n.jpg
423737658_718146743779178_6086088826977167149_n.jpg
423737818_257627577304752_6854258133467369648_n.jpg
430265319_1472773843323114_3533249483501403759_n.jpg
430365034_1264816741143508_4993923521440569679_n.jpg
pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2024-02-21
Data aktualizacji: 2024-03-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź