Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Uchwała kierunkowa w sprawie tramwaju na Kliny, ślubowanie nowego radnego – czyli podsumowanie 1. posiedzenia 122. sesji RMK

Podczas pierwszego posiedzenia 122. sesji RMK radni podjęli 34 uchwały, jedną rezolucję, a 18 projektów uchwał procedowali podczas pierwszego czytania.

Fot. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie

Sesja Rady Miasta Krakowa z 8 listopada została przerwana i będzie kontynuowana podczas drugiego posiedzenia. Powodem jest projekt audytu krajobrazowego, przedstawiony przez Marszałka Województwa. Rada Miasta Krakowa ma czas na jego opiniowanie do 15 listopada. Jak tłumaczyła na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska dyrektor wydziału Planowania Przestrzennego Elżbieta Szczepińska radni mogą: zaopiniować projekt negatywnie, wskazując błędy w projekcie; pozytywnie z uwagami oraz pozytywnie bez uwag. Brak opinii będzie traktowany jako milcząca zgoda. Audyt krajobrazowy, jeżeli zostanie przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego, będzie brany pod uwagę przy uzgodnieniach planów zagospodarowania przestrzennego.

Podczas sesji ślubowanie złożył Jerzy Woźniakiewicz, który został radnym w związku z wygaśnięciem mandatu Lecha Kucharskiego. Został on członkiem komisji: Kultury i Ochrony Zabytków; Praworządności; Innowacji, Funduszy Europejskich i Metropolii, Zdrowia i Uzdrowiskowej oraz Promocji i Turystyki. Radni podjęli podczas sesji stosowne uchwały w tej sprawie.

Podczas pierwszego posiedzenia radni m.in. podjęli rezolucję w sprawie opracowania projektu Programu Polityki Zdrowotnej (PPZ) dedykowanego zabezpieczeniu płodności u mieszkańców Krakowa chorych onkologicznie oraz pacjentek z endometriozą. Podjęli też uchwałę autorstwa Komisji Edukacji RMK w sprawie zmian w uchwale nr XXIII/507/19 Rady Miasta Krakowa z 28 sierpnia 2019 r. dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Natomiast projekt uchwały autorstwa grupy mieszkańców w sprawie ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących zaniechania realizacji inwestycji "Kładka pieszo-rowerowa Kazimierz - Ludwinów" został przez radnych odrzucony. Radni podjęli też uchwałę, według projektu klubu radnych Nowoczesny Kraków w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny.

O terminie 2. posiedzenia 122. sesji poinformujemy niezwłocznie po jego ustaleniu.

Podsumowanie obrad

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-11-09
Data aktualizacji: 2023-11-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź