Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Tak dla tramwaju na Kliny

Radni z Komisji Infrastruktury wydali pozytywną opinię dla projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny.

Fot. MPK SA

Radny Michał Starobrat, który w imieniu projektodawców przedstawiał projekt uchwały wg druku nr 3691 informował, że w uzasadnieniu do projektu uchwały przytoczono fragment analizy dokonanej przez Politechnikę Krakowską na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, wg którego do 2035 roku powstanie ponad 10 tysięcy nowych mieszkań, blisko 24 tysiące nowych mieszkańców oraz ok. 22 tys. nowej powierzchni handlowo-usługowej w południowej części osiedla Kliny. Bez pozostawienia rezerwy pod tramwaj na Klinach nie da się „radykalnie poprawić obsługi transportem zbiorowym". W zamówionej analizie zawarte są założenia rozwojowe dla południowej części osiedla Kliny. - Zdecydowane zmiany w funkcjonowaniu sieci transportu zbiorowego przyniesie budowa linii tramwajowej. Wprowadzenie tramwaju do obsługi komunikacyjnej analizowanego obszaru powinno nastąpić jak najszybciej, gdyż zdaniem wielu ekspertów dopiero w ten sposób nastąpi radykalna poprawa obsługi transportem zbiorowym. Niestety do chwili obecnej nie zostały przeprowadzone prace studialno-planistyczne przebiegu takiej linii i dlatego też postuluje się jak najszybsze ich przeprowadzenie – możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Radni rozmawiali również na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa zaniechania realizacji inwestycji „Kładka pieszo-rowerowa Kazimierz-Ludwinów”. Jest to projekt grupy mieszkańców, wg druku nr 3675. - Budowa kładki, a de facto monstrualnej struktury, będącej obcym wtrętem w historyczną tkankę miasta, spowodowałyby nieodwracalną dewastację bezcennej zieleni, wyjątkowego charakteru miejsca, pozbawienie mieszkańców jednego z ostatnich miejsc wytchnienia w naszej dzielnicy i na krakowskim brzegu Wisły – możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały. Jak informowali przedstawiciele projektodawców, protesty w sprawie budowy kładki trwają od 2017 roku, a w ostatnim czasie pod listem otwartym skierowanym do Prezydenta Miasta Krakowa podpisało się w ciągu miesiąca ponad tysiąc osób, natomiast pod inicjatywą uchwałodawczą ponad 700 osób w ciągu 4 dni. Radni: Małgorzata Kot, Grzegorz Stawowy oraz Łukasz Maślona podkreślali, że nie ma potrzeby budowy kładki w tym konkretnym miejscu, bo w pobliżu znajdują się przeprawy przez Wisłę, a budowa kładki może przynieść ryzyko w postaci m.in. ewentualnego przysłonienia zabytkowego pejzażu, a także wycinki drzew. Jak tłumaczył jednak przedstawiciel urzędu nie ma już możliwości wycofania się z realizacji budowy kładki, ponieważ została podpisana umowa z wykonawcą. Poinformował również, że zieleń w tym miejscu najpewniej zostanie ochroniona. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wg druku nr 3675.

Radni wydali pozytywną opinię dla projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XCIV/2463/18 w sprawie wzajemnego honorowania biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie i biletów kolejowych (druk nr 3740). Wysłuchali także informacji Marszalka Województwa Małopolskiego i PKP PLK S.A. w sprawie rozwoju Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Krakowa i w Małopolsce.

Posiedzenie komisji zostało zawieszone, kontynuowane będzie w środę, 8 listopada.

 

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-11-07
Data aktualizacji: 2023-11-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź