Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Miejscowy plan „Rydlówka” ponownie omawiany

Do dziś, 31 października planiści udostępniają ponownie część projektu miejscowego planu „Rydlówka”. Obszar ten znajduje się na terenie dwóch dzielnic: XIII Podgórze oraz VIII Dębniki i zajmuje powierzchnię ponad 62 hektarów.

O szczegółach tego planu mieszkańcy mogą dowiedzieć się poprzez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa lub kontaktując się bezpośrednio z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego mailowo: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616 85 26, 12 616 85 42.

Uwagi do projektu mieszkańcy mogą złożyć do 13 listopada. Więcej w zamieszczonym ogłoszeniu.

W projekcie planu wprowadzono następujące zmiany:

 1. Wyznaczono Teren MW/U.4 wraz z określeniem dla niego zasad zagospodarowania
 2. Włączono dotychczasowy Teren KDW.2 do Terenu U.1
 3. Włączono część Terenu ZP.2 do Terenu KDL.1
 4. Zmieniono przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy i usunięto część obowiązującej linii zabudowy w Terenie U.23
 5. Włączono dotychczasowy Teren KDD.4 do Terenu KDW.1 wraz z jego zawężeniem i związanym z tym poszerzeniem Terenów MW.2, MW.3, MW.5 i MW/U.3
 6. Włączono dotychczasowy Teren KDD.5 do Terenu KU.3
 7. Zmieniono przeznaczenie części Terenu KDDT.2 na Teren KDD.4
 8. Zmieniono przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy w Terenach MW.1, MW.3, MW/U.1, MW/U.2, MW/U.3 i U.1
 9. Zmieniono zasięg stref zieleni w terenach inwestycyjnych w Terenach MW.3, MW/U.1, MW/U.2 i MW/U.3
 10. Zmieniono przebieg ważniejszych powiązań pieszych w Terenach MW/U.1 i MW/U.2
 11. Zmieniono zasięg stref lokalizacji usług i stref obniżonej wysokości zabudowy w Terenie MW/U.1
 12. Zmieniono maksymalną wysokość zabudowy dla Terenu MW/U.3
 13. Ustalono dodatkowe zasady kształtowania elewacji w Terenach U.1 - U.5
 14. Rozszerzono katalog elementów mieszczących się w przeznaczeniu poszczególnych terenów o konstrukcje oporowe
 15. Ustalono jednolite zasady obsługi parkingowej dla całego obszaru.
pokaż metkę
Autor: Emilia Król
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-09-27
Data aktualizacji: 2023-10-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź