Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rezolucje i projekty uchwał w sprawach komunikacyjnych, czyli w najbliższą środę sesja RMK

27 września w środę o godz. 10.00 w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 rozpocznie się 118. sesja Rady Miasta Krakowa. Obrady można śledzić online.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

27 września w środę o godz. 10.00 w Sali Obrad RMK przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 rozpocznie się 118. sesja Rady Miasta Krakowa. Obrady można śledzić online.

Radni procedować będą projekt uchwały kierunkowej do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie rozbudowy systemu kolei aglomeracyjnej w Krakowie poprzez budowę nowych przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej nr 8 oraz włączenie w system kolei aglomeracyjnej linii kolejowej nr 100 - Małej Obwodnicy Kolejowej Krakowa (druk nr 3547, projekt uchwały grupy radnych). Zajmą się też projektami rezolucji w sprawie: realizacji studium wykonalności dla budowy tramwaju dwusystemowego łączącego Wieliczkę z siecią tramwajową miasta Krakowa (projekt grupy radnych, druk nr 3571-R), rozbudowy systemu kolei aglomeracyjnej na terenie miasta Krakowa poprzez budowę nowych przystanków kolejowych oraz włączenie w system kolei aglomeracyjnej linii kolejowej nr 100 - Małej Obwodnicy Kolejowej Krakowa (druk nr 3572-R, projekt grupy radnych), zmiany zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (projekt grupy radnych, druk nr 3573-R) oraz pilnych zmian w ustawie o samorządzie gminnym, umożliwiających łączenie wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (projekt Komisji Dialogu Obywatelskiego, druk nr 3582-R).

Radni podczas drugiego czytania procedować też będą projekty uchwał w sprawie uchylenia uchwały nr LVII/1678/21 z 5 maja 2021 r. (projekt klubu radnych Kraków dla Mieszkańców, druk nr 3592) oraz wycofania zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanych budynkami użytkowymi położonymi w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 42 B, C, F, G, H, I (projekt klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, druk nr 3593).

Wysłuchają także informacji Straży Miejskiej na temat możliwości usuwania wraków z krakowskich ulic (wraz z dyskusją).

W drugim czytaniu zadecydują o losie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Soboniowice II” (druk 3556), natomiast w trybie jednego czytania procedować będą projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu zmiany uchwały nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" (druk nr 3599).

 

Porządek obrad

 

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-09-21
Data aktualizacji: 2023-09-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź