Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

O rozwiązaniu i rekompensacie

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat realizacji uchwał Rady Miasta Krakowa w przedmiocie rozwiązania spółki Kraków 5020 oraz informacja Spółki Kraków 5020 na temat przeprowadzonego audytu rekompensaty udzielonej podmiotowi pn. Kraków5020 sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym – m.in. tymi tematami zajmowali się radni z doraźnej Komisji do spraw zbadania wydatków Gminy Miejskiej Kraków i spółki Kraków 5020 w zakresie działalności spółki i Prezydenta Miasta Krakowa.

Fot. Archiwum

Po podjęciu 26 kwietnia przez radnych dwóch uchwał mówiących o rozwiązaniu spółki, 11 maja 2023 r. prezydent podpisał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw przygotowania realizacji uchwały nr CIX/2965/23 Rady Miasta Krakowa z 26 kwietnia 2023 r. w sprawie rozwiązania KRAKÓW5020 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz uchwały nr CIX/2945/23 Rady Miasta Krakowa z 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących likwidacji spółki Kraków5020 Sp. z o.o.

- Zespół zadaniowy zakończył prace, przedstawi prezydentowi rekomendacje, a prezydent będzie chciał się spotkać z przedstawicielami komisji, aby te rekomendacje omówić i wybrać takie rozwiązanie, które będzie dla wszystkich stron satysfakcjonujące – mówiła Magdalena Sroka, doradczyni społeczna w zakresie współpracy międzysektorowej w obszarze przemysłów kreatywnych.

- Raport z audytu rekompensaty był realizacją zapisów umowy podpisanej 30 maja 2022 r. przez spółkę Kraków5020 i Gminę Miejską Kraków. Miał on wykazać, czy rekompensata nie była nadmierna, czy też za niska. Raport zlecony został przez spółkę. (…) Audyt ten jasno precyzuje, że na koniec okresu umowy, czyli na 31 grudnia  2023 r. występuje ryzyko nadmiernej rekompensaty, obliczone na 8-9 mln zł. To ryzyko może się zmaterializować tylko w przypadku, gdy zostaną zrealizowane zapisy zawarte w planie rzeczowo-finansowym spółki na rok 2023 r. (…) Na dzisiaj spółka nie podpisała umowy nawet na 50% wartości tego, co było planowane, więc to ryzyko wysokiej rekompensaty nie materializuje się – mówił Sebastian Idzik, przedstawiciel spółki Kraków5020.

Radny Łukasz Maślona pytał, kiedy Kraków5020 wniesie skargę kasacyjną do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który odrzucił skargę spółki na uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie rozwiązania spółki. – Jesteśmy w trakcie przygotowania skargi, mamy na to jeszcze czas – odpowiadała Izabela Błaszczyk, prezeska spółki Kraków5020.

Radni nie przyjęli wniosku radnego Stanisława Moryca, który chciał, by przyjęty przez radnych raport cząstkowy z prac komisji był raportem końcowym.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-09-20
Data aktualizacji: 2023-09-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź