Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dyskusja o tramwaju do Mistrzejowic, zaproszenie repatriantów, czyli podsumowanie sesji RMK

Dyskusja w sprawie budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic oraz dwie podjęte w tej sprawie rezolucje – między innymi tym zajmowali się radni podczas 111. sesji Rady Miasta Krakowa.

Fot. MPK SA

Pierwsza z podjętych przez radnych rezolucja dotyczyła podjęcia przy realizacji linii tramwajowej ul. Meissnera - os. Mistrzejowice dialogu ze stroną społeczną (projekt klubu radnych Platforma-Koalicja Obywatelska). - Mieszkanki i mieszkańcy Krakowa, przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zgłaszają bardzo dużo postulatów dotyczących tej ważnej dla północnej części Krakowa inwestycji. Spora część z nich dotyczy ograniczenia wycinki drzew oraz wprowadzenia zmian projektowych możliwych do uwzględnienia nawet na etapie prac budowlanych – pisali radni w projekcie rezolucji. Druga z rezolucji dotyczyła natomiast zmian w projekcie KST etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice), wg projektu rezolucji autorstwa Klubu radnych „Kraków dla Mieszkańców”.

Radni w pierwszym czytaniu procedowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Parki miejskie Górki Narodowej”, według projektu grupy radnych.

Przyjęli też uchwałę kierunkową do Prezydenta Miasta Krakowa w celu wprowadzenia internetowej obsługi interwencyjnych zgłoszeń mieszkańców przez Straż Miejską Miasta Krakowa (według projektu Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa). Podjęta też została przez radnych uchwała w sprawie udostępnienia „Modrzejówki” mieszkańcom Krakowa (projekt grupy radnych) oraz odwołania przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska (projekt Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska). Radni zadecydowali też o podjęciu uchwały przygotowanej przez Komisję Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, a dotyczącej zaproszenia dwóch rodzin polskiego pochodzenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miejskiej Kraków w ramach repatriacji.

Podczas 111. sesji RMK radni podjęli 32 uchwały, 2 rezolucje, a 8 procedowali podczas pierwszego czytania. Kolejna sesja odbędzie się 14 czerwca.

Podsumowanie obrad

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-06-01
Data aktualizacji: 2023-06-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź