Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Panel obywatelski, układ drogowy i opinie komisji

Komisja Infrastruktury wysłuchała informacji prezydenta na temat Krakowskiego Panelu Transportowego i przyjętych rekomendacji. Odbyła także dyskusję na temat rozwiązań układu drogowego w rejonie ulic: Twardowskiego, Kapelanka, Pychowickiej, św. Jacka i Rozdroże.

Krakowski Panel Transportowy
Fot. krakow.pl

- W następstwie przeprowadzonych 26 kwietnia br. konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy zgłosili szereg uwag do rozwiązań drogowych, projektant opracował nowy wariant rozbudowy układu drogowego. Propozycja ta zakłada budowę drogi KDD 6 zgodnie z dotychczasową koncepcją z jednoczesnym pozostawieniem istniejącego obecne skrzyżowania ul. Ceglarskiej z Kapelanką (przeznaczonego do przebudowy) a służącego obsłudze komunikacyjnej planowanej przez Spółkę Cavatina zabudowie usługowo-biurowej na dz. nr 223/3 obr. 9 Podgórze. Odcinek ul. Ceglarskiej na wysokości obszaru o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 83.ZI.2, zostanie wyłączony z ruchu samochodowego i będzie pełnił funkcję ciągu pieszego i rowerowego. W celu wyeliminowania ruchu samochodowego zastosowane będą słupki – wyjaśniała Joanna Kucharska z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców tą sprawą przewodniczący komisji Jacek Bednarz zapewnił, że temat rozwiązań układu drogowego będzie kontynuowany.

43 rekomendacje panelu obywatelskiego

Panel obywatelski to forma demokracji defibracyjnej. W ten sposób podejmowane są istotne decyzje przez losowo wyłonioną grupę obywateli i obywatelek, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy, biorąc pod uwagę dobro wspólne. Grupa ta ma reprezentować ogólną populację miasta. Krakowski Panel Transportowy poświęcony został zagadnieniom zrównoważonego transportu w mieście. W ramach panelu zostały wypracowane odpowiedzi na pytanie: jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą wpływać na dalszy rozwój działań na rzecz zrównoważonego transportu? Radnym przedstawione zostały rekomendacje panelu, które otrzymały minimum 80 proc. poparcia wśród panelistów i panelistek. Wśród nich znalazło się m.in.: inwestowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu rowerów i pieszych, doskonalenie systemu transportu autobusowego i tramwajowego poprzez zakup nowych pojazdów oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury, czy dalsza poprawa komfortu podróży w komunikacji miejskiej z dbałością o odpowiednią wentylację, klimatyzację, czystość oraz zapach. Wszystkie 43 rekomendacje opisane zostały tutaj. Więcej o panelu można przeczytać tutaj.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr XLV/1204/20 Rady Miasta Krakowa z 16 września 2020 r. w sprawie likwidacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie” i nadania statutu jednostce (druk nr 3383).

Również pozytywną opinię otrzymał projekt uchwały w sprawie honorowana w komunikacji miejskiej w Krakowie biletów kolejowych (druk nr 3399).

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-05-30
Data aktualizacji: 2023-05-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź