Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Przyczynek do rozpoczęcia dyskusji o straży miejskiej

Radni z Komisji Praworządności dyskutowali podczas posiedzenia o projekcie według druku nr 3397,  w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu wprowadzenie internetowej obsługi interwencyjnych zgłoszeń mieszkańców przez Straż Miejską Miasta Krakowa.

Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

Projekt uchwały w tej sprawie przedłożył Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz.

- Mieszkańcy wystąpili z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie utworzenia w ramach struktur Straży Miejskiej Miasta Krakowa Wydziału do Internetowej Obsługi Zgłoszeń Mieszkańców. Według założeń zawartych w inicjatywie obywatelskiej wydział miał zajmować się zgłoszeniami wysłanymi przez mieszkańców miasta Krakowa za pomocą strony internetowej, maila lub dedykowanych aplikacji, dotyczącymi m.in. nieprawidłowego parkowania, wjazdu pod zakaz oraz postojem z włączonym silnikiem. Z przyczyn formalnoprawnych taki projekt uchwały jest jednak wadliwy. Podzielam założenia zawarte w obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej, które przedstawiam w uzasadnieniu do projektu uchwały. (…) Internetowa obsługa zgłoszeń mieszkańców ma na celu zwiększenie efektywności w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Proponuje się, aby zgłoszenia były przyjmowane od mieszkańców za pomocą strony internetowej, maila lub dedykowanych aplikacji. Działanie takie umożliwiłyby automatyzację szeregu czynności wykonywanych przez strażników – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

- Wszystkie działania mające na celu usprawnienie pracy naszej jednostki zasługują na uwagę. Tylko chciałbym mieć pewność, że na pewno ją usprawnią. Obecnie funkcjonujący system dobrze się sprawdza, choć nie jest idealny. A wiele z zapisów projektu uchwały już stosujemy  – mówił Jarzy Mądrzyk, komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Z kolei Bogdan Klimek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego podkreślał, że interwencje przyjmowane są na numer 986, przekierowywane z numeru 112, a także powstało Krakowskie Centrum Kontaktu. – Żeby się nie okazało, że straż miejska zostanie sparaliżowana przez zapisy uchwały – dodawał dyrektor Klimek.

- To jest projekt uchwały kierunkowej, trzeba usiąść do rozmów, zastanowić się, co można  w działaniu straży miejskiej zmienić na lepsze – mówił z kolei radny Edward Porębski.

Komendant Mądrzyk podkreślał, że problemem nie są brakujące etaty (obecnie jest 17 wakatów), ale to, że brakuje chętnych, którzy chcieliby zostać strażnikami miejskimi.

- Warto poprzeć ten projekt uchwały, traktując go jako rozpoczęcie dyskusji o funkcjonowaniu straży miejskiej w Krakowie – podsumował dyskusję Krzysztof Sułowski, przewodniczący komisji. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.  W trybie jednego czytania będzie procedowany podczas sesji w środę 31 maja.

 

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-05-30
Data aktualizacji: 2023-05-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź