Biznes rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krakowski rynek pracy strategicznym miejscem do rozwoju firm

Ukazało się najnowsze wydanie Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grodzki Urząd Pracy zawarł w nim przegląd najważniejszych trendów, szans i wyzwań, jakie stoją przed mieszkańcami oraz potencjalnymi inwestorami na krakowskim rynku pracy. Zawarte w publikacji analizy zostały wzmocnione o eksperckie opinie m.in. prof. dr hab. Małgorzaty Tyrańskiej oraz Anny Podolskiej.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Fot. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

– Analizy przeprowadzone przez Grodzki Urząd Pracy jasno wskazują, że Kraków jest miastem o strategicznym znaczeniu dla wielu potężnych firm z różnorodnych sektorów gospodarki. Świetnie rozwijająca się branża IT, szeroko rozwinięty outsourcing, a także stopniowo obudowująca się po pandemii Covid-19 branża HoReCa, to zdecydowanie mocne strony krakowskiego rynku pracy, które stwarzają doskonałe możliwości do dalszego rozwoju dla aktualnych i nowych inwestorów – wskazuje Marek Cebulak, dyrektor GUP w Krakowie.

W najnowszym wydaniu Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy GUP zwrócił uwagę na fakt, że blisko jedna czwarta zatrudnionych w sektorze usług okołobiznesowych w Polsce (ponad 23 proc.) pracuje w Krakowie, co plasuje miasto na pozycji lidera w tym zakresie. Warto zaznaczyć również, że około 14 proc. działających w Polsce przedsiębiorstw z branży game development ma swoją siedzibę lub oddział w Krakowie.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Kraków jest miastem, które dynamicznie się rozwija. Jedną z ważniejszych zmian, jakie zachodzą na krakowskim rynku pracy, jest intensyfikacja transformacji obserwowana w różnych dziedzinach gospodarki. Stwarza ona możliwości i pobudza konieczność dbania o rozwój kompetencji pracowników, co coraz liczniej zauważają przedsiębiorcy oraz sami zatrudnieni, chcący zachować swoją konkurencyjność. Trendy takie jak: reskilling, upskilling czy crossskilling zapobiegają występowaniu szeregu negatywnych zjawisk na rynku pracy, m.in takich jak quiet quitting.

Kolejnym wyzwaniem, przed jakim stoi cała gospodarka, ale także krakowski rynek pracy jest zaobserwowany w ostatnich latach, nasilający się proces starzenia się społeczeństwa.

Wyzwanie to może być także szansą – zjawisko to przyczynia się bowiem do rozwoju społecznego a także gospodarczego, w ramach tzw. silver economy.

Zarówno Kraków, jak i całe województwo małopolskie to obszar o dużym potencjale rozwojowym. Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze możliwe jest ciągłe wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych procesów. Wzrasta również dynamika współpracy pomiędzy krakowskimi uczelniami a biznesem, co wiąże się z korzyściami dla obydwu stron – prowadząc do dalszego rozwoju krakowskiego rynku pracy.

– Ciekawym eksperymentem intelektualnym opisanym w publikacji jest przeprowadzony test związany z aplikacją SI (sztuczną inteligencją) – ChatGPT, gdzie pracownicy zapytali algorytm o sytuację na krakowskim rynku pracy. Jak można było się spodziewać, narzędzia bazujące na wykorzystaniu sztucznej inteligencji, choć coraz doskonalsze, nie są w stanie zastąpić eksperckiego spojrzenia – informuje Marek Cebulak.

Szersze rozwinięcie powyższych tematów w najnowszej publikacji Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy.

Więcej informacji na stronie internetowej gupkrakow.pl.

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-05-17
Data aktualizacji: 2023-06-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź