Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rozwiązanie kompromisowe, a nie optymalne

Czy w Krakowie ograniczona zostanie nocna sprzedaż napojów alkoholowych polegająca na zakazie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży od północy do godz. 5.30? Projekt uchwały w tej sprawie, według druku nr 3258, był przedmiotem dyskusji na Komisji Praworządności oraz Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

Fot. Pixabay

Jeśli podczas sesji, która odbędzie się w środę 17 maja radni przegłosują projekt uchwały w tej sprawie, jego zapisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2023 r.

- Bezpośrednim przyczynkiem do przygotowania projektu uchwały w tej sprawie był wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RMK z 27 kwietnia 2022 r., w którym radni wnioskują o przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Miasta Krakowa w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – mówił Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK. Zwracał też uwagę, że Rada Miasta Krakowa, już w 2016 roku podejmowała działania w celu ograniczenia sprzedaży alkoholu w porze nocnej. 26 października 2016 r. skierowano do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rezolucję nr 49/L V/16, w której apelowano o zwiększenie uprawnień samorządu w zakresie m. in. możliwości regulacji godzin otwarcia punktów detalicznych sprzedających alkohol. W 2018 roku przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w placówkach handlowych (sklepach) w porze nocnej w poszczególnych dzielnicach Miasta Krakowa. W konsekwencji 12 września 2018 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr CIX/2895/18 w sprawie wprowadzenia ograniczeń na terenie Dzielnicy I Stare Miasto w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Jednak uchwała ta nie weszła w życie ponieważ 15 listopada 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wstrzymał jej wykonanie. Wyrokiem z 15 stycznia 2019 r. tenże Sąd stwierdził jej nieważność. 20 lutego 2019 r. Gmina Miejska Kraków wniosła skargę kasacyjną od wyroku WSA w Krakowie. Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

- Mamy tu do czynienia z pewnym konfliktem wartości. Z jednej strony bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, a z drugiej konstytucyjna zasada wolności gospodarczej. Ta pierwsza jest moim zdaniem o wiele ważniejsza – mówił Krzysztof Sułowski, przewodniczący Komisji Praworządności. Dopytywał też z jakiego powodu wiele z dzielnic wystawiło negatywne opinie do tego projektu uchwały (8 opinii negatywnych, 5 pozytywnych, a 5 dzielnic nie wydało opinii). – Negatywne stanowiska dzielnic w tej sprawie wynikają m.in. z faktu, że optują one za dłuższym okresem godzinowym obowiązywania zakazu – odpowiadał dyr. Popiołek. – Ubolewam nad faktem, że nie wszystkie dzielnice wydały opinię w tej sprawie, a stanowisko pozostałych nie zostało w projekcie uchwały uwzględnione – mówił z kolei radny Wojciech Krzysztonek. Dyrektor Tomasz Popiołek odpowiadał, że radni mogą zgłaszać poprawki do druku nr 3258.

Radny Jacek Bednarz pytał, ile takich punktów jest w poszczególnych dzielnicach Krakowa. - Przedsiębiorcy nie są zobowiązani przepisami prawa do informowania Urzędu, czy prowadzą działalność całodobową w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Stąd brak jest w posiadaniu Urzędu miarodajnych informacji, które mogłyby być podstawą do przeprowadzenia takiej analizy. Z dobrowolnych deklaracji przedsiębiorców wynika, że całodobową sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) prowadzi ok. 300 punktów sprzedaży na terenie całego miasta, co stanowi ok. 20% łącznej liczby punktów sprzedaży detalicznej (ok. 1493 sklepów) – mówił Tomasz Popiołek.

Ponad 200 gmin w kraju już zdecydowało się na przyjęcie takich ograniczeń. W Katowicach zakaz obowiązuje w godz. 22-6, w Poznaniu w jednej dzielnicy w godz. 22-6, we Wrocławiu na Starym Mieście w godz. 22-6, w Zakopanem na terenie całego miasta w godz. 23-6, a w Skawinie w godz. 22-5.

Dyrektor Popiołek dodawał, że zapisy projektu uchwały są stanowiskiem kompromisowym, biorąc pod uwagę godziny obowiązywania zakazu. – Byłoby dobrze, gdybyśmy uchwalili ten kompromis – mówił Stanisław Zięba, przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa. Mieszkańcy Starego Miasta i Kazimierza, którzy wzięli udział w zdalnym posiedzeniu komisji podkreślali, że uchwała jest potrzebna, ale trzeba dążyć do sytuacji, w której zakaz będzie obowiązywał od godz. 22.  – Nie jest to rozwiązanie optymalne, ale kompromisowe – mówiła Agnieszka Łętocha, aktywistka na rzecz ograniczenia sprzedaży alkoholu.

Projekt uchwały według druku nr 3258 uzyskał pozytywną opinię Komisji Praworządności oraz Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

 

 

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-05-16
Data aktualizacji: 2023-05-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź