Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Finanse szpitala, dotacja dla placówek

Sytuacja finansowa i rozwój Miejskiego Szpitala Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza, a także wydanie opinii w sprawie udzielenia dotacji dla Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych oraz Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ – o tych tematach dyskutowali radni podczas posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej.

Fot. Pixabay

Od 18 grudnia 1998 r. Szpital posiada status Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, udzielającego świadczeń medycznych na poziomie II stopnia referencji. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa z 28 czerwca 2000 r., Szpital otrzymał nowy statut oraz nastąpiła zmiana nazwy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza. Zmiany te były związane z ustanowieniem Miasta Krakowa organem założycielskim Szpitala. Obecnie Szpital świadczy usługi medyczne w szpitalnym oddziale ratunkowym, w trzynastu oddziałach i w kilkunastu poradniach specjalistycznych. Posiada akredytację ministerialną na specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii, ginekologii, chirurgii, neurologii, pediatrii, urologii, intensywnej terapii, ortopedii, medycyny ratunkowej. Przeprowadza staże lekarskie, pielęgniarskie, zatrudnia  rezydentów. Placówka posiada liczne certyfikaty, w tym certyfikat akredytacyjny ministra zdrowia przyznawany szpitalom i poświadczającym wysoką jakość udzielanych świadczeń medycznych.

- Oczekujemy na udzielenie kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego już siódmy miesiąc. Kredyt w kwocie 19 mln zł jest uzupełnieniem tego, co już spłacamy. Zakończyliśmy rok 2022 kwotą plus 4 mln 64 tys. zł. Jesteśmy czwartym ośrodkiem onkologii na terenie Krakowa, dlatego że w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej działa chemioterapia stacjonarna. A przy tym realizujemy programy nowotworowe, gdzie leczymy pacjentów i leki będą refundowane przez NFZ. Mamy Oddział Chorób Płuc i Onkologii, a w tym leczenie chorych z ciężką postacią astmy oraz utworzyliśmy poradnię chorób płuc. W oddziale Neurologii i Poradni Neurologicznej wdrażamy program leczenia pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego – mówiła Renata Godyń-Swędzioł, dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Przedstawiając radnym sytuację finansową i rozwoju placówki wspomniała, że jak każdy szpital zmaga się z różnymi problemami. Są to m.in.: wzrost VAT-u o 18%, wysokie opłaty energii elektrycznej, przetargi powyżej 40 -50%, koszty żywienia czy wzrost wynagrodzenia personelu medycznego o 20%.

- Gmina Miejska Kraków, biorąc pod uwagę też obecną dość trudną sytuację, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia inwestycyjne stara się wspierać Szpital. Może to nie jest w bieżącym roku kwota jakoś bardzo imponująca, bo niecałe 900 tys. zł, ale jest tam planowane bardzo duże przedsięwzięcie związane z rozbudową i modernizacją szpitalnego oddziału ratunkowego i wyniesienie lądowiska dla śmigłowców na dach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to lądowisko, które jest w tej chwili, może działać do końca roku 2024. Od 1 stycznia 2025 roku, oczywiście o ile też nie zmieni się ten termin i nie zostanie on przesunięty przez ministra zdrowia to lądowisko, jako niedostosowane nie będzie mogło spełniać swojej roli w sposób powyższy. Jeżeli chodzi o realizację, tak wstępnie wspólnie ze szpitalem szacujemy to na ok. 70 milionów złotych. W roku 2025 gmina planuje realizację tego przedsięwzięcia w zakresie robót budowlanych. Natomiast do końca  roku 2024 uzyskanie pozwolenia na budowę – przekazał Michał Marszałek, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego.

Zaopiniowane projekty uchwał

Radni z Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zmieniający uchwałę nr LX/1774/21 w sprawie udzielenia dotacji dla Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie na realizację w latach 2021 - 2023 projektu pn. Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie, według druku 3329.

Również pozytywnie zaopiniowany został projekt w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, według druku 3338.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Głodzińska
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-04-28
Data aktualizacji: 2023-04-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź