Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rezolucja w rocznicę, uchwały kierunkowe, likwidacja spółki – czyli podsumowanie sesji RMK

Podjęte dwie uchwały na podstawie projektów grup mieszkańców w sprawie likwidacji spółki Kraków5020, dwie rezolucje, dwie uchwały kierunkowe do Prezydenta – to tylko niektóre z aktywności radnych podczas 109. sesji Rady Miasta Krakowa.

Fot. J.Górska

Radni uczcili 35. rocznicę Wiosny Solidarności, która rozpoczęła się 26 kwietnia 1988 r. strajkiem w nowohuckim kombinacie metalurgicznym. Podjęli rezolucję skierowaną do mieszkańców Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa w 35. rocznicę strajków kwietniowo-majowych w 1988 roku, więcej przeczytacie tutaj. Druga z przyjętych przez radnych rezolucji dotyczyła podjęcia niezbędnych działań legislacyjnych w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, których finałem będzie optymalizacja systemów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Radni przyjęli też dwie uchwały kierunkowe do Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie sporządzania tekstów jednolitych uchwał Rady Miasta Krakowa oraz w sprawie przyspieszenia procesu wymiany opraw sodowych na ledowe.

Dwie podjęte uchwały w sprawie spółki Kraków5020 dotyczyły: ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących likwidacji spółki Kraków5020 Sp. z o.o., a także rozwiązania KRAKÓW5020 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

Projekty uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park leśny XXL Dolina Prądnika" oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Witkowice Il" zostały przez radnych odesłane do Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Natomiast projekt uchwały dotyczący uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” – etap D został zdjęty z porządku obrad. W przypadku projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Balice I” radni zadecydowali o ponowieniu procedury planistycznej.

Zadecydowali też o podjęciu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LV/1124/16 Rady Miasta Krakowa z 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa" oraz wprowadzającą zmiany do uchwały  z 22 lutego 2023 r. w sprawie w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.

Zdecydowali także o skierowaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 30 marca 2023 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr CV/2851/23 Rady Miasta Krakowa z 22 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.

Sesja trwała prawie 12 godzin. Radni podjęli 21 uchwał, a 13 procedowali podczas pierwszych czytań. Przyjęli też dwie rezolucje. Kolejna sesja RMK zaplanowana jest na 17 maja.

Podsumowanie obrad

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-04-27
Data aktualizacji: 2023-04-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź