Nasze Miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zmieniasz miejsce stałego zamieszkania?

Zmieniasz miejsce stałego zamieszkania? Wymelduj się! Przepisy meldunkowe – ustawa o ewidencji ludności przewidują wymeldowanie osoby bez jej zgody, jak również zameldowanie osoby bez zgody właściciela.

Fot. pexels.com

Wymeldowanie/zameldowanie odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, który reguluje jego tryb. W każdym z tych przypadków, jeżeli wniosek został złożony poprawnie, organ gminy prowadzi postępowanie wyjaśniające. Gromadzi dowody potwierdzające stan faktyczny w każdej indywidualnej sprawie.

W toku takiego postępowania urzędnicy mogą, jako dowód dokonać oględzin lokalu. To czynność, która zostaje przeprowadzona aby ustalić stan faktyczny w konkretnej sprawie – czy osoba opuściła mieszkanie, czy też w nim faktycznie zamieszkuje. Z oględzin lokalu jest sporządzony protokół, który jest podpisywany przez wszystkich uczestników tej czynności. Dokument ten stanowi ważny dowód przy rozstrzyganiu sprawy. Sprawa kończy się orzeczeniem w formie decyzji administracyjnej.

Pamiętajmy o obowiązku meldunkowym!

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-03-28
Data aktualizacji: 2023-04-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź