Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs na przewóz meleksem na terenie Starego Miasta

Dziś, 6 kwietnia, upływa termin zgłaszania ofert w konkursie na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym (meleksów) na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto.

Fot. Magiczny Kraków

Do konkursu może przystąpić każdy przedsiębiorca, będący posiadaczem pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, polegającą na świadczeniu usług w zakresie przewozu osób, czego potwierdzeniem jest wpis kodu PKD 49.39.Z w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ostateczny termin składania ofert upływa dziś, 6 kwietnia.

 

Należy je złożyć:

  • w formie pisemnej – w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres oferenta (lub wyraźną pieczęć firmową) i nazwę konkursu („Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”) – w punkcie podawczym Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa

lub

  • w formie dokumentu elektronicznego – za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, poprzez formularz ogólny złożenia pisma do Urzędu Miasta Krakowa (Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP): /UMKr/ServoPD). W tytule pisma należy umieścić nazwę konkursu („Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto”), a w treści pisma nazwę i adres oferenta. Podpisana elektronicznie kompletna oferta powinna zostać przesłana w ramach jednego pisma.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, nr telefonu: 12 616 11 29 lub 12 616 18 13 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00.

Uwaga: Udzielenie wyjaśnień przez pracowników wydziału nie oznacza sprawdzenia poprawności i kompletności oferty przed jej złożeniem. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada oferent. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia o konkursie.

Więcej informacji o konkursie tutaj.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-03-20
Data aktualizacji: 2023-04-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź