Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Podjąć działania kontrolne, czyli w środę dwie sesje RMK

22 marca, w środę odbędą się dwie sesje Rady Miasta Krakowa: o godz. 10.00 rozpocznie się 2. posiedzenie 106. sesji z 8 marca, a na godz. 16.00 planowana jest 107. sesja RMK. Radni obradować będą w Sali Obrad RMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Fot. J. Górska

Podczas 2. posiedzenia 106. sesji RMK radni głosować będą m.in. projekty uchwał kierunkowych do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia żłobka samorządowego w budynku zwalnianym przez przedszkole samorządowe nr 38 przy ul. Jabłonowskiej 29A (druk nr 3254, projekt autorstwa klubu radnych Platforma – Koalicja Obywatelska) oraz  w sprawie objęcia obszaru strefy płatnego parkowania (lub jego części) zautomatyzowanym systemem detekcji wolnych miejsc „smart parking” (druk nr 3267, projekt autorstwa klubu radnych Platforma – Koalicja Obywatelska). W porządku obrad znalazł się też projekt uchwały według druku nr 3278 (projekt klubu radnych Kraków dla Mieszkańców) dotyczący podjęcia działań kontrolnych w sprawie stanu środowiska w Nowej Hucie.

W porządku obrad są też projekty uchwał związane z miejscowymi planami: uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kujawy” (druk nr 3270),  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kujawy" (druk nr 3270) oraz projekt uchwały wprowadzający zmiany w uchwale nr XXXVI/615/16 z 3 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wróblowice II" (druk nr 3264).

Radni zadecydują też o projektach uchwał wprowadzających zmiany w cenach biletów MPK – druki nr 3275 oraz 3276.

Porządek obrad 2. posiedzenia 106. sesji RMK

O godz. 16:00 rozpocznie się 107. sesja RMK. Podczas jej trwania radni m.in. procedować będą: rezolucję w sprawie umożliwienia mieszkańcom TBS kontroli nad działalnością spółek TBS (projekt grupy radnych – druk nr 3280-R), projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowe Miasto" (projekt klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość – druk nr 3293), wybór opiekunki Młodzieżowej Rady Krakowa (projekt klubu radnych Platforma - Koalicja Obywatelska – druk nr 3271), przyjęcie planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2023 (projekt Komisji Głównej RMK – druk nr 3281), czy projekt uchwały w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bodzów - rejon ulicy Widłakowej II" (projekt grupy radnych – druk nr 3282).

W porządku obrad 107. sesji RMK znalazły się też m.in. projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kujawy” (II czytanie, druk nr 3269) oraz obszaru „Osiedle Podwawelskie” (II czytanie, druk nr 3236).

Porządek obrad 107. sesji RMK

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-03-16
Data aktualizacji: 2023-03-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź