Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Doradcy ds. klimatu i środowiska z dyplomami AGH

6 marca podczas uroczystości w Akademii Górniczo-Hutniczej 33 doradców ds. klimatu i środowiska (w tym także doradcy z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa) odebrali dyplomy ukończenia studiów podyplomowych Adaptacja do zmian klimatu z rąk rektora prof. dr hab. inż. J. Lisa oraz dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prof. dr hab. J. Matyszkiewicza. Specjalne gratulacje złożył absolwentom wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron.

Fot. AGH

Dedykowane studia podyplomowe, które ukończyli doradcy ds. klimatu i środowiska były odpowiedzią na potrzeby, z jakimi na co dzień mierzą się w swojej pracy. Poszerzenie wiedzy na temat np. roli błękitno-zielonej infrastruktury czy specyfiki odnawialnych źródeł energii pozwoli im na lepsze wykonywanie obowiązków, a w dalszej perspektywie przełoży się na szybsze osiągnięcie celów klimatycznych i środowiskowych, określonych w Regionalnym Planie Działań dla Klimatu i Energii oraz Projekcie LIFE EKOMAŁOPOLSKA, w ramach którego studia podyplomowe zostały zrealizowane. Kształcenie doradców zostało sfinansowane ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W trakcie dwóch semestrów nauki i ponad 200 godzin lekcyjnych, studenci pozyskali wiedzę z zakresu adaptacji do zmian klimatu, planowania energetycznego, odnawialnych źródeł energii, energooszczędności w budownictwie oraz gospodarki niskoemisyjnej. Poznali działania adaptacyjne, rozwiązania z zakresu zielono–niebieskiej infrastruktury, zrównoważonego i niskoemisyjnego transportu. Zdobyli także kompetencje miękkie w zakresie komunikacji społecznej oraz zarządzania projektami. Zwieńczeniem studiów była obrona prac dyplomowych.

Edukacja w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu jest obecnie niezwykle potrzebna. Potwierdzają to badania i prognozy na najbliższe lata, które jednoznacznie wskazują, że pracownicy z tego sektora są poszukiwani: zarówno w obszarze polityki klimatycznej, w firmach zajmujących się gospodarką niskoemisyjną czy energooszczędnością w budownictwie jak również w strukturach samorządowych.

Więcej o tym na stronie: klimat.ekomalopolska.pl

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina / Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-03-13
Data aktualizacji: 2023-03-13
Powrót

Zobacz także

Znajdź