Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowa szkoła, projekty uchwał z pozytywnymi opiniami

 Radni z Komisji Edukacji dyskutowali podczas zdalnego posiedzenia m.in. o założeniu szkoły podstawowej na os. Złocień oraz o wyborze opiekuna Młodzieżowej Rady Krakowa.

Fot. Magiczny Kraków

Powstanie nowej szkoły podstawowej przy ul. Agatowej 41 zabezpieczy aktualne potrzeby oświatowe występujące w tym rejonie miasta. Nowo powstała szkoła zapewni naukę w systemie jednozmianowym dla około 600 uczniów. Bazę dydaktyczną stanowić będą: 24 sale lekcyjne, w tym pracownie: chemiczna, biologiczna, informatyczna, fizyczna, świetlica, biblioteka z czytelnią, kuchnia wraz z jadalnią oraz pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i sanitarne. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu, na działce, mieści się budynek szkoły, hala sportowa o wymiarach 16,5 m x 29,5 m z trybunami na ok. 180 miejsc o powierzchni 535,22m2 , sala treningowa, boisko na dachu hali o wymiarach 24,4 m x 35,5 m, wielofunkcyjne boisko sportowe terenowe o wymiarach 20 m x 35 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z trybunami na ok. 150 miejsc. Projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 20 w Krakowie przy ul. Agatowej 41 (druk nr 3260) uzyskał pozytywną opinię komisji.

W sprawie opiekuna MRK

Radni dyskutowali też o projekcie uchwały według druku nr 3271 w sprawie wyboru opiekunki Młodzieżowej Rady Krakowa. Jak uzasadniają radni w projekcie uchwały - według §3 Statutu Młodzieżowej Rady Krakowa, Rada Miasta wybiera opiekuna lub opiekunkę Młodzieżowej Rady spośród wskazanych przez nią kandydatów. MRK uchwałą wskazała Jadwigę Mizerską, która pełniła funkcję przewodniczącej Młodzieżowej Rady Krakowa w latach 2021-2022.

Z kolei w opinii Prezydenta Miasta Krakowa do tego projektu uchwały możemy przeczytać: „Statut Młodzieżowej Rady Krakowa nie zawiera elementów obligatoryjnych wskazanych w art. 5b ustawy o samorządzie gminnym, dotyczących określenia szczegółowych wymagań, które musi spełniać opiekun oraz zasad jego odwoływania - zawiera jedynie w § 3 ust. 2 zadania jakie w szczególności do niego należą. Rada Miasta Krakowa nie określiła nie tylko szczegółowych, ale nawet jakichkolwiek wymagań, jakie musi spełniać opiekun. W statucie Młodzieżowej Rady Krakowa, będącym załącznikiem do uchwały nr LXXV/2096/21 Rady Miasta Krakowa z 15 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa, nie określono także przesłanek i trybu odwoływania opiekuna”.

- Prezydent stwierdza też w tej opinii, że bezzasadne jest powoływanie opiekuna MRK, dopóki statut Młodzieżowej Rady Krakowa nie zacznie spełniać wymogów ustawy – mówił radny Wojciech Krzysztonek.

- Nie chcemy działać bez opiekuna, to jest niecodzienna sytuacja – tłumaczył radnym z Komisji Edukacji Mikołaj Sołtysik, przewodniczący MRK.

Radni przyjęli wniosek formalny, by nie opiniować projektu uchwały według druku nr 3271.

Pozytywną opinię radnych otrzymały też projekty uchwał związane ze zmianami w budżecie na rok 2023, według druków nr: 3272, 3273 i 3274.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-03-08
Data aktualizacji: 2023-03-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź