Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Miejscowy plan, rezolucje, SPP – czyli podsumowanie 105. sesji RMK

Zmiany w uchwale dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania, pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” – miedzy innymi tym zajmowali się radni podczas 105. sesji Rady Miasta Krakowa.

Fot. Ewelina Garbacka-Kalemba

Radni podjęli dwie rezolucje: w sprawie programu Mieszkanie + oraz w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Michała Korpala (obie rezolucje autorstwa klubu radnych „Kraków dla Mieszkańców).  

RMK odbyła pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”. Termin zgłaszania poprawek ustalony został na 21 marca, godz. 12.00, a termin wprowadzenia autopoprawek na 20 marca, godz. 15.00. Radni podjęli też uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”.

Podjęli też uchwałę wprowadzająca zmiany w uchwale nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.

Radni zapoznali się też z informacją Prezydenta Miasta Krakowa na temat działalności przedszkoli niepublicznych przekształconych w 2004 roku z przedszkoli samorządowych, planów Urzędu Miasta Krakowa, dotyczących dalszej współpracy z tymi placówkami, działalności tych przedszkoli oraz kosztów ponoszonych po stronie Miasta. Zadecydowali też o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2023-2025”.

Sesja trwała prawie 12 godzin. Radni podjęli 24 uchwały i 2 rezolucje, a 22 projektów uchwał procedowali podczas pierwszego czytania.

Podsumowanie obrad

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-02-23
Data aktualizacji: 2023-02-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź