Ekologia rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zasady usuwania drzew nie uległy zmianie

Pod koniec stycznia Sejm przyjął ustawę, w której zachowano przepisy o ochronie przyrody w zakresie wycinania drzew. Nie zwiększono obwodów pni drzew, które można by usuwać bez konieczności powiadamiania urzędu. Ponadto nie uległy skróceniu terminy rozpatrywania przez urząd takich zgłoszeń.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Zasady wycinania drzew

Obecny stan prawny w zakresie usuwania drzew pozostaje więc niezmieniony w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów. Bez zezwolenia mogą być usuwane drzewa, których obwód pnia – mierzony na wysokości 5 cm nad ziemią – nie przekracza:

  • 80 cm – dla topoli, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych
  • 65 cm – dla kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych
  • 50 cm – dla pozostałych gatunków.

Zasady te obowiązują zarówno dla nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, jak i innych podmiotów.

W przypadku woli usunięcia drzew o większych obwodach pni (to dotyczy osób fizycznych, które usuwają drzewa z posesji: warunek 100 proc. własności osób fizycznych) na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, muszą zgłosić taki zamiar zgodnie z procedurą WS-119. Do wniosku należy dołączyć mapę z zaznaczeniem drzew objętych zgłoszeniem. Mapa może być na podkładzie geodezyjnym lub formie odręcznego szkicu. Zgłoszenie wymaga pisemnej zgody wyrażonej przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub osób je reprezentujących. Stan prawny nieruchomości musi być uregulowany. W tym trybie można dokonać zgłoszenia zamiaru usuwania drzew m.in. z powodów bezpieczeństwa, złego stanu sanitarnego drzew, jak również kolizji z planowaną budową np. domu jednorodzinnego na własne potrzeby.

W toku postępowania zostaną przeprowadzone oględziny, a prawo do usunięcia drzewa nabywa się jeżeli w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia oględzin nie zostanie wniesiony sprzeciw przez właściwy organ.

Kiedy i jak możesz usunąć drzewo?

Chęć usunięcia drzew z nieruchomości, która należy do innego właściciela, wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej. Decyzje są wydawane na wniosek posiadacza nieruchomości, za zgodą właściciela nieruchomości. Wnioski należy składać w oparciu o WS-20 – jeżeli powodem usunięcia jest kolizja z planowaną inwestycją (np. planowana zabudowa deweloperska), lub WS-21.

Odpowiedzi na pytania

Dodatkowych informacji na temat w zasad wycinania drzew można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2 31-949 Kraków lub telefonicznie pod nr. 12 616 55 55 – Krakowskie Centrum Kontaktu.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-02-03
Data aktualizacji: 2023-03-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź