Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowy Ład dla zapylaczy

Zapylacze są podstawą wegetacji 80% europejskich gatunków zbóż i dzikich roślin kwitnących. Jedna trzecia gatunków motyli, gzów i pszczół odnotowuje spadki liczebności. 10% gatunków pszczół i motyli jest zagrożonych wyginięciem.

Fot. pixabay.com

Dlatego potrzebne jest podjęcie pilnych działań, aby ograniczyć spadek liczebności owadów zapylających. Starania w tym kierunku podjęła Komisja Europejska, która 24 stycznia br. opublikowała projekt nowego prawa Nowy ład na rzecz owadów zapylających. Zapowiada on szerszy monitoring przyrodniczy, włączający obywateli i biznes, wyznaczenie szlaków migracyjnych owadów oraz ocenę stosowania środków ochrony roślin.

Projekt KE odpowiada na oczekiwanie mieszkańców krajów unijnych, którzy w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej zgłosili propozycję „Ratujmy pszczoły i rolników” podpisaną przez milion obywateli. Po zebraniu takiej ilości głosów poparcia Komisja Europejska ma obowiązek rozpatrzyć wniosek.

Opublikowany projekt nowego prawa odwołuje się do ustaleń szczytu klimatycznego COP15 w sprawie bioróżnorodności oraz do unijnej Strategii na rzecz bioróżnorodności z czerwca 2022 r. Nowy Ład dla zapylaczy ma być jednym z jej najważniejszych elementów i obejmuje ochroną motyle, pszczoły, ćmy i gzy. Będzie zawierać szczegółową listę działań z wyznaczonym terminem ich realizacji, które mają na celu skuteczniejszą ochronę gatunków i siedlisk zapylaczy, tj. odtwarzanie ich siedlisk w krajobrazach rolniczych i poprawa stanu siedlisk na obszarach miejskich, ograniczenie wpływu stosowania pestycydów oraz przeciwdziałanie skutkom wywieranym na zapylaczach przez zmiany klimatu czy inwazyjne gatunki obce.

Istotnymi elementami dokumentu jest monitoring przyrodniczy i wymiana wiedzy. Państwa członkowskie miałyby monitorować w trybie rocznym gatunki owadów zapylających. Monitorowane miałyby być także zagrożenia dla tych owadów i rezultaty wprowadzanych rozwiązań prawnych. KE wspomina o konieczności wzmacniania potencjału badawczego, nie tylko rękami naukowców, ale i metodami obywatelskimi. Zaleca maksymalne wykorzystanie istniejących narzędzi internetowych, takich jak: EU Pollinator Information Hive (unijna baza informacji na temat owadów zapylających) oraz europejski system informacji o różnorodności biologicznej (BISE), do celów dzielenia się wynikami monitorowania oraz wiedzą uzyskaną dzięki badaniom naukowym i innowacjom.

KE chce wzmocnić zaangażowanie biznesu w ten temat, stąd zaleca propagowanie wiedzy w zakresie ochrony zapylaczy wśród przedsiębiorców. Szczególnie powinno to dotyczyć: branży produktów rolno-spożywczych i napojów; handlu detalicznego; leśnictwa; ogrodnictwa; budownictwa; architektury krajobrazu; turystyki, sektora energetycznego; sektora pszczelarstwa oraz sektorów wydobywczych.  

KE zapowiada, że nowe działania mają uzupełnić przyszłe krajowe plany odbudowy. Państwa członkowskie będą miały określić, jakimi środkami będą dążyć do odwrócenia spadku liczebności populacji owadów zapylających do 2030 r.

Źródło: Teraz środowisko

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina / Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-02-03
Data aktualizacji: 2023-02-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź