Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

„Kraków dla równości” – rozpoczynamy prace nad programem

Miasto wrażliwe, reagujące na krzywdę, dom wszystkich i dla wszystkich otwarty. Taki właśnie Kraków pragniemy budować. Chcemy, by nasze miasto stawało się przestrzenią bezpieczną, wolną od przemocy i wykluczenia. Nie bez przyczyny Kraków ma w swoim herbie symbol otwartych bram. Równość, wolność, solidarność, szacunek i otwartość to wartości, które są wpisane w DNA naszego miasta.

Miasto Praw Człowieka, którym pragniemy się stawać, to idea, która będzie towarzyszyć nam w drodze budowania wszystkich polityk, programów i strategii miejskich. Włączenie perspektywy praw człowieka w proces budowania samorządu musi rozpocząć się w oparciu o dobrze zidentyfikowane potrzeby z uwzględnieniem różnorodnych grup społecznych. Dlatego prezentujemy dziś szeroką diagnozę sytuacji w obszarze przestrzegania praw człowieka, co pozwala odpowiedzieć nam skutecznie na potrzeby wszystkich osób mieszkających w Krakowie.

Celem diagnozy jest przedstawienie sytuacji mieszkańców i mieszkanek Krakowa narażonych na dyskryminację, przy uwzględnieniu cech, z powodu których mogą być traktowani niesprawiedliwie. Wzięto pod uwagę przesłanki dyskryminacji wskazane w artykule 1 Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, takie jak: płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Analiza składa się z badania desk research oraz z badań jakościowych. W ramach pierwszej fazy przeanalizowano istniejące dane, analizy, programy i strategie Miasta Krakowa. Zostały one uzupełnione o analizy wykonane przez krakowskie i ogólnopolskie organizacje pozarządowe, dokumenty zamieszczone na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich, dane publiczne oraz badania ogólnopolskie i międzynarodowe.

W ramach drugiej fazy badania zorganizowano w Krakowie cztery warsztaty z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz przeprowadzono wywiady z ekspertkami i ekspertami poszczególnych tematów oraz przedstawicielkami i przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa.

Publikacja diagnozy jest pierwszym ważnym etapem procesu tworzenia programu „Kraków dla równości”, który pragniemy opracować w najbliższych miesiącach.

Wszystkie informacje o działaniach z zakresu polityki równościowej w Krakowie znaleźć można na nowym portalu rownosc.krakow.pl.

Zapraszamy do lektury diagnozy.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-02-02
Data aktualizacji: 2023-02-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź