Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Park, SPP, plan dla osiedla – podsumowanie 104. sesji RMK

Uchwały kierunkowe do Prezydenta Miasta Krakowa, nazwa dla parku, pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmian w Strefie Płatnego Parkowania – to tylko niektóre ze spraw, którymi zajmowali się radni podczas 104. sesji Rady Miasta Krakowa.

Fot. Joanna Górska

Nazwę Park Rzeczny im Włodzimierza Tetmajera otrzyma obszar położony w Dzielnicy VI Bronowice, wzdłuż ul. Tetmajera od parkingu aż po zbiornik wodny Pasternik i teren leśny graniczący z uroczyskiem w Rząsce (projekt klubu radnych Platforma – Koalicja Obywatelska). Kierunkowe uchwały do Prezydenta przyjęte przez radnych dotyczyły: dalszego procedowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” (projekt grupy radnych) oraz wyegzekwowania wszelkich należnych miastu środków, wydanych z tytułu zawyżonych przez PKN Orlen, cen paliw w 2022 roku (projekt klubu radnych Platforma – Koalicja Obywatelska). Natomiast projekt uchwały (autorstwa klubu radnych Platforma – Koalicja Obywatelska) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie II” został wycofany z dalszego procedowania.

Radni odbyli pierwsze czytanie projektu uchwały zakładającego zmiany w uchwale nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (druk nr 3144). Termin wprowadzania autopoprawek do tego druku został ustalony na 17 lutego, godz. 15.00, a ostateczny termin zgłaszania poprawek na 20 lutego, godz. 15.00.

Radni zadecydowali też o zbyciu akcji Miejskiego Klubu Sportowego „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z Wnioskiem Prezydenta Miasta Krakowa o wyrażenie zgody na zbycie akcji Gminy Miejskiej Kraków w spółce Miejski Klub Sportowy „Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna.

Radni podjęli 29 uchwał, a 3 procedowali podczas pierwszych czytań. Kolejna sesja RMK zaplanowana jest na 22 lutego.

Podsumowanie obrad

pokaż metkę
Autor: MB
Osoba publikująca: MAGDALENA BARTLEWICZ
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-01-26
Data aktualizacji: 2023-01-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź