Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ostatni dzień konsultacji projektu strategii rozwoju Krakowa

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji strategii rozwoju Krakowa – Projekt strategii rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050”. Trwają one tylko do dziś, 24 marca.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Przedmiot konsultacji:

Projekt strategii rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050”, stanowiący aktualizację strategii rozwoju Krakowa przyjętej w 2018 roku.

Cel konsultacji:

Wysłuchanie głosu, zebranie uwag mieszkańców Krakowa, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz innych osób prawnych, w zakresie projektu aktualizowanej strategii rozwoju.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje jest Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK. Konsultacje prowadzone są przez Fundację Instytut Polityk Publicznych, we współpracy z Wydziałem Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Formy konsultacji:

 1. Formularz konsultacyjny: zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie za pomocą formularza konsultacyjnego (online i papierowego): od 23 stycznia do dziś, 24 marca:
  • drogą elektroniczną: uzupełniony i przesłany formularz Microsoft Forms dostępny tutaj
  • drogą elektroniczną: wypełniony i podpisany formularz (skan/zdjęcie) przesłany na adres e-mail: strategiaKRK2030_2050@ipp.expert. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Aktualizacja SRK – konsultacje społeczne”
  • pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków, z dopiskiem „Aktualizacja SRK – konsultacje społeczne”, obowiązuje data wpływu
  • osobiście: do biura Fundacji Instytut Polityk Publicznych, ul. Kazimierza Wielkiego 18/5, 30-074 Kraków, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00–16.00.
 1. Ankieta elektroniczna: tylko do dziś, 24 marca dostępna tutaj.
 1. Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami (online i stacjonarnie):
  • spotkanie online: czwartek, 16 lutego, godz. 17.00-19.00; link do spotkania został przesłany do zgłoszonych uczestników na jeden dzień przed spotkaniem
  • spotkanie stacjonarne: czwartek, 23 lutego, godz. 17.00-19.00, sala Obrad im. F. Maryewskiego UMK, Rynek Podgórski 1
  • spotkanie stacjonarne: czwartek, 2 marca, godz. 17.00-19.00, Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii, os. Szkolne 26a
  • spotkanie stacjonarne: czwartek, 9 marca, godz. 17.00-19.00, Dworek Białoprądnicki, Papiernicza 2
  • spotkanie stacjonarne: czwartek, 23 marca, godz. 17.00-19.00, sala Lea/Kupiecka UMK pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Aby wziąć udział w spotkaniu lub spotkaniach konsultacyjnych, należy przekazać chęć udziału:

 • drogą elektroniczną: za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod tym linkiem
 • telefonicznie: pod numerem telefonu +48 793 762 000, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Zainteresowane osoby otrzymają potwierdzenie zapisu w przeciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia.

Informacje na temat otwartych konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju Krakowa „Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050” są dostępne na stronach:

Materiały do konsultacji:

Formularze konsultacyjne:

 • Formularz konsultacyjny w wersji online
 • Formularz konsultacyjny do wydruku i wypełnienia dla mieszkańców [pdf], [doc]
 • Formularz konsultacyjny do wydruku i wypełnienia dla organizacji pozarządowych [pdf], [doc]

Ankieta online:

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Realizatorem konsultacji społecznych jest Fundacja Instytut Polityk Publicznych. Zadanie finansowane ze środków Miasta Krakowa.


Konsultacje społeczne są prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz uchwałą nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-01-25
Data aktualizacji: 2023-03-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź