Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Uchwały kierunkowe, plany miejscowe

25 stycznia, w środę  o godz. 10.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się 104. sesja Rady Miasta Krakowa.

Fot. RMK

W porządku obrad znalazły się dwa projekty uchwał w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa. Pierwszy z nich dotyczy dalszego procedowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” (druk nr 3182, projekt grupy radnych), a drugi ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, zmierzających do wyegzekwowania wszelkich należnych miastu środków, wydanych z tytułu zawyżonych przez PKN Orlen cen paliw w 2022 roku (druk nr 3184, projekt klubu radnych Platforma - Koalicja Obywatelska).

Radni zajmą się też projektem uchwały w sprawie nazwy parku – nazwę Park Rzeczny im. Włodzimierza Tetmajera ma zyskać obszar położony w Dzielnicy VI Bronowice, wzdłuż ul. Tetmajera od parkingu aż po zbiornik wodny Pasternik i teren leśny graniczący z uroczyskiem w Rząsce (druk nr 3183, projekt autorstwa klubu radnych Platforma  - Koalicja Obywatelska).

Podczas 104. sesji procedowane też będą projekty uchwał związane z planowaniem przestrzennym. Radni zajmą się projektami uchwał w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piasek" (druk nr 3185), rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piasek" (druk nr 3186), przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruczaj"(druk nr 3181) oraz zmian w uchwale nr LV/1124/16 Rady Miasta Krakowa z 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” (druk nr 3187).

Kolejna sesja RMK odbędzie się 22 lutego.

Porządek obrad

pokaż metkę
Autor: MB
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-01-20
Data aktualizacji: 2023-01-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź