Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zgłoś kandydata do Nagrody Teatralnej im. Wyspiańskiego

Już po raz dwunasty miasto organizuje konkurs o Nagrodę Teatralną im. Stanisława Wyspiańskiego. Wyróżnienie jest przyznawane za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w minionym roku kalendarzowym w dziedzinie teatru, których miejscem powstania i prezentacji był Kraków. Nabór wniosków do tegorocznej edycji potrwa do 31 marca.

Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego
Fot. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

Kraków to miasto teatrów. Działa tu co najmniej 70 scen − obok siebie funkcjonują teatry publiczne i prywatne, prowadzone przez twórcze kolektywy i artystów. Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego została ustanowiona w celu wzmocnienia wizerunku Krakowa jako silnego ośrodka teatralnego. Jej zadaniem jest także wspieranie rozwoju sztuki teatru w jej różnych formach i odmianach. Patronem inicjatywy jest jedna z najważniejszych postaci zasłużonych dla teatru, wybitny poeta i dramaturg, scenograf, inscenizator i reformator teatru związany z Krakowem – Stanisław Wyspiański.

– Za pomocą tej nagrody, nawiązując do postaci i dokonań patrona − Stanisława Wyspiańskiego („Teatr mój widzę ogromny / wielkie powietrzne przestrzenie”), miasto chce wspierać i rozwijać ten ogromny potencjał krakowskich teatrów. Robimy to zarówno realizując zadania odnoszące się do codziennego funkcjonowania miejskich scen, ale też wspieramy przedsięwzięcia nieinstytucjonalne, twórców i ludzi teatru. Proponujemy również takie inicjatywy, jak ciesząca się dużym uznaniem środowiska Nagroda Teatralna im. Wyspiańskiego, która pozwala dodatkowo wyróżnić te przedsięwzięcia i role, które wyjątkowo wpływają nie tylko na rozwój krakowskich teatrów, ale też oddziałują na sceny i widzów w całej Polsce – mówi Katarzyna Olesiak, dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, który organizuje konkurs.

Kto może zostać laureatem nagrody?

Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego przyznawana jest za dokonania realizowane w roku poprzedzającym zgłoszenia, czyli w tej edycji będzie odnosić się do przedsięwzięć z 2022 r. Może trafić do aktorki lub aktora za najlepszą rolę, autorów spektaklu (indywidualnie lub zespołowo), np. reżysera, scenografa, dramaturga, choreografa, muzyka, albo też do zespołu aktorskiego lub całego zespołu twórców i aktorów spektaklu.

Trzy kategorie nagrody

Nagroda główna w wysokości 30 000 zł (indywidualna) lub 50 000 zł (zespołowa, dzielona pomiędzy członków zespołu) przyznawana jest za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru w minionym roku kalendarzowym powstałe w naszym mieście. W tej kategorii może zostać nagrodzony artysta bądź zespół artystów i/lub twórców spektaklu powstałego na dowolnej scenie Krakowa, przygotowanego przez teatr instytucjonalny lub nieinstytucjonalny, uznanego przez kapitułę za szczególne osiągnięcie minionego roku.

Nagroda specjalna w wysokości 10 000 zł (indywidualna) lub 15 000 zł (zespołowa, dzielona pomiędzy członków zespołu) przyznawana jest teatrom nieinstytucjonalnym, ich artystom i zespołom za: szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru powstałe w minionym roku w Krakowie − w tym spektakle, kreacje aktorskie (indywidualne lub zespołowe), sukcesy reżyserskie, choreograficzne, scenograficzne, w zakresie oprawy muzycznej lub też za całokształt działań na rzecz promocji sztuki teatru i rozwoju widowni (np. innowacyjne działania na rzecz zwiększania uczestnictwa w kulturze i pozyskiwania widzów dla teatru).

W tej kategorii nagrodzeni mogą być wyłącznie artyści lub spektakle powstałe jako produkcje krakowskich teatrów nieinstytucjonalnych bądź krakowskie teatry nieinstytucjonalne (niepubliczne instytucje kultury).

Członkowie Kapituły Nagrody Teatralnej, korzystając z uzasadnień przedstawionych w zgłoszonych do konkursu wnioskach, mogą także zarekomendować Prezydentowi Miasta Krakowa osoby lub zespoły (spośród zgłoszonych do konkursu w dowolnej kategorii) do uhonorowania dodatkowymi nagrodami specjalnymi.

Jak zgłosić kandydatów do nagrody?

Laureatów konkursu wyłaniają członkowie kapituły powołanej przez prezydenta Krakowa. O uhonorowanie nagrodą mogą wnioskować zarówno osoby fizyczne (krytycy, teatrolodzy, miłośnicy teatru), osoby prawne (instytucje kultury, organizacje pozarządowe, redakcje prasy, radia i telewizji), jak i jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Wnioski można składać drogą mailową na adres: wyspianski@um.krakow.pl, osobiście w Kancelarii Magistratu (Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, parter) albo drogą pocztową na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków z dopiskiem na kopercie: „Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego” (decyduje data stempla pocztowego).

Więcej informacji można uzyskać pod tel. 12 616 19 17 (Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W BIP można także znaleźć formularz wniosku.

Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej edycji nagrodę główną otrzymał zespół twórców i aktorów spektaklu „Dziady” w reż. Mai Kleczewskiej wystawianego w Teatrze im. J. Słowackiego, a nagrodę specjalną zespół realizujący spektakl „Hey U” w reż. Agnieszki Glińskiej. Nagrody trafiły także do Fundacji Migawka − za całokształt działań na rzecz dostępności sztuki, integracji, przełamywania barier i spektakl „Siostrzeństwo”, a także do Katarzyny Chlebny za scenariusz, reżyserię i główną rolę w spektaklu „Kora. Boska”, który nadal można oglądać na scenie Teatru Nowego Proxima.

Które osiągnięcia i role teatralne zaprezentowane na krakowskich scenach w 2022 roku zasługują na nagrodzenie w tegorocznej edycji konkursu? O tym przekonamy się niebawem, a tymczasem każdy może zgłosić swoich faworytów.

pokaż metkę
Autor: Anna Latocha
Osoba publikująca: Marcin Drobisz
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2023-01-19
Data aktualizacji: 2023-02-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź