Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Podjęte, odrzucone, zdjęte z porządku obrad, czyli podsumowanie 103. sesji

Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, zakładający podwyżki cen biletów został przez radnych odrzucony w pierwszym czytaniu. To jedna z  wielu decyzji podjętych przez radnych podczas 103. sesji.

Fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Radni przychylili się do nazwania skweru imieniem Zofii i Zdzisława Żelaznych – założycieli Stowarzyszenie Filantropów im. Brora Hanssona, laureatów brązowego medalu Cracoviae Merenti. Radni przyjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Piaski Wielkie – etap B”.

Projekt uchwały zakładający zmiany w uchwale nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat został zdjęty z porządku obrad.

Podobnie stało się w przypadku dwóch projektów uchwał kierunkowych do Prezydenta przygotowanych przez Radę Dzielnicy X Swoszowice: projekt  w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące nadania nazwy nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. Prof. W. M. Bartla a przystankiem kolejowym SKA Opatkowice pn. „Prof. Mieczysława Tomaszewskiego" oraz ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące nadania nazwy nowoprojektowanej drogi pomiędzy ul. W. Krygowskiego a ul. Zawiłą pn. ,,Prof. Jana Grochowskiego" – zostały przez radnych zdjęte z porządku obrad.

Po dyskusji Rada Miasta Krakowa odrzuciła projekt rezolucji w sprawie lekcji religii.

Kolejna sesja RMK odbędzie się 25 stycznia.

Podsumowanie obrad

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Małgorzata Kubowicz
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-01-12
Data aktualizacji: 2023-01-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź