Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Klimatyczna przewodniczka uczy nas o zmianach klimatu

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego spotu z udziałem Klimatycznej Przewodniczki, która swoimi wyborami oraz nawykami zaprezentuje działania dobre dla klimatu. Bohaterka będzie wzorem do naśladowania dla wszystkich mieszkańców w walce o naszą planetę.

Fot. Gospodarka Komunalna

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jest przyczyną zmian klimatu obejrzyj film:

 

 

W ramach projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA zostaną przygotowane jeszcze 3 spoty związane z: marnowaniem żywności, transportem oraz wpływem zmian klimatu na zdrowie.

Co musisz widzieć o zmianie klimatu?

  • zmiana klimatu spowodowana jest zbyt wysokim stężeniem gazów cieplarnianych, takich jak: dwutlenek węgla, metan, para wodna, podtlenek azotu i inne gazy w atmosferze;
  • przy spalaniu paliw kopalnych takich jak: węgiel, ropa i gaz do atmosfery emitowane są ogromne ilości dwutlenku węgla;
  • konsekwencją zmian klimatu jest podwyższenie średniej temperatury powierzchni ziemi oraz temperatury oceanów;
  • efekty zmiany klimatu widoczne są na co dzień: to coraz częstsze i groźniejsze w skutkach zdarzenia pogodowe, jak np.: intensywne opady deszczu, powodzie, susze, pożary, fale upałów czy gradobicia.

Które działania są szkodliwe dla klimatu?

  • spalanie paliw kopalnych takich jak: węgiel, ropa, gaz;
  • masowa wycinka drzew;
  • rolnictwo przemysłowe;
  • marnotrawstwo energii;
  • użytkowanie samochodów spalinowych, szczególnie tych niespełniających norm emisyjnych;
  • konsumpcjonizm.

Projekt LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” realizowany jest przez Województwo Małopolskie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r. Jego nadrzędnym celem jest pełne wdrożenie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (RAPCE), wsparcie w zakresie wprowadzenia Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 oraz nowej strategii UE, tj. Europejskiego Zielonego Ładu.

RAPCE integruje najważniejsze obszary działań w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, tj. sektor: energii, transportu, gospodarki (w tym przemysłu i gospodarki odpadami), budownictwo, rolnictwo, lasy i użytkowanie gruntów. Działania w tych sektorach wynikają ze Strategii UE do 2050 roku, której celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych (o co najmniej 40%), wzrost wykorzystania OZE (do co najmniej 32% zużycia energii końcowej brutto) i poprawa efektywności energetycznej (co najmniej 32,5%) do roku 2030.

W Krakowie projekt jest realizowany przez zespół Doradców ds. klimatu i środowiska, działający w strukturze Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa. Doradcy informują i edukują o zmianach klimatu poprzez m.in. organizowanie spotkań w dzielnicach, wspólnotach, spółdzielniach mieszkaniowych, firmach oraz prowadzenie  zajęć edukacyjnych w szkołach, Centrach Aktywności Seniora oraz w Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. Wszystko po to, aby dotrzeć z klimatycznym przekazem do jak największej grupy mieszkańców.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina / Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Małgorzata Malina
Podmiot publikujący: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu
Data publikacji: 2023-01-04
Data aktualizacji: 2023-01-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź