Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Możliwość elektronicznego zbierania podpisów

Zmiany w uchwale dotyczącej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, wprowadzone na wniosek Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa, zaowocowały możliwością elektronicznego składania podpisów pod obywatelskimi inicjatywami uchwałodawczymi.

Fot. Pixabay

Jest to możliwe dzięki Modułowi OBIU do elektronicznego zbierania podpisów  (z wykorzystaniem profilu zaufanego) który dostępny pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/obiu.

Trochę historii

Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej podjęta została 13 grudnia 2018 r. Daje ona mieszkańcom możliwość większego uczestnictwa w działaniach na rzecz miasta. Grupa co najmniej 300 mieszkańców, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może więc wystąpić do Rady Miasta Krakowa z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Komisja Dialogu Obywatelskiego złożyła pod koniec 2021 roku projekt uchwały zakładający zmiany w uchwale dotyczącej obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, umożliwiające elektroniczne zbieranie podpisów mieszkańców pod obywatelskim projektem uchwały. – Umożliwienie zbierania podpisów w takiej formie w dobie dynamicznego rozwoju technologii informatycznych oraz zmieniających się w związku z tym oczekiwań, nawyków i przyzwyczajeń mieszkańców, będzie stanowić znaczne ułatwienie organizacyjnej strony przygotowania i procedowania tego rodzaju projektów uchwał – pisali radni w projekcie uchwały przyjętym w styczniu 2022 r. 

Trochę praktyki

Kto może złożyć obywatelską inicjatywę uchwałodawczą? Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców Miasta popierających projekt, wykonuje komitet inicjatywy uchwałodawczej. Komitet inicjatywy uchwałodawczej może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców Miasta którzy mają prawo wybierania do Rady Miasta Krakowa i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska oraz numeru ewidencyjnego PESEL.

Komitet może zbierać podpisy pod obywatelskimi inicjatywami uchwałodawczymi:

  • drogą „papierową” – poprzez tradycyjne zbieranie podpisów na listach poparcia, których zakres określa uchwała nr II/9/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (z późn. zm.);
  • drogą elektroniczną – poprzez moduł OBIU, czyli moduł do elektronicznego zbierania podpisów w ramach obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych z wykorzystaniem profilu zaufanego, dostępny pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/obiu lub z wykorzystaniem innych platform i narzędzi zaproponowanych przez komitet (uwzględniających wymagania prawne w tym zakresie).

Aby skutecznie poprzeć obywatelską inicjatywę uchwałodawczą w module OBIU należy: być mieszkańcem Gminy Miejskiej Kraków, posiadać czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, posiadać ważny, potwierdzony profil zaufany i przy jego użyciu złożyć podpis zaufany.

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2023-01-04
Data aktualizacji: 2023-01-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź