Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Budżet na przyszły rok, WPF, bonifikaty

Budżet miasta Krakowa na 2023 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa – projekty uchwał w m.in. w tych sprawach zostały przez radnych podjęte podczas ostatniej w tym roku sesji RMK.

Fot. Pixabay

Rada Miasta Krakowa przyjęła budżet na 2023 r. głosami 27 radnych, 13 radnych było przeciw, a od głosu wstrzymało się 3 z nich. Radni przyjęli również Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krakowa. Za głosowało 26 radnych, przeciw 13, od głosu wstrzymało się 4 radnych.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (druk nr 3092) oraz projekt uchwały zmieniający uchwałę nr LXXXIX/2177/17 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat Krakowa (druk nr 3144) zostały przez radnych zdjęte z porządku obrad.

Radni podjęli uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny zbycia lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (druk nr 3118, projekt autorstwa klubu radnych Platforma – Koalicja Obywatelska). Projekt rezolucji dotyczący ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe został wycofany z dalszego procedowania.

Radni podjęli 37 uchwał, a 7 procedowali podczas pierwszych czytań.

Kolejna sesja RMK odbędzie się 11 stycznia.

Podsumowanie obrad

pokaż metkę
Autor: Magdalena Bartlewicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-12-22
Data aktualizacji: 2022-12-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź