Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Jest nowy program rozwiązywania problemów alkoholowych

Rada Miasta Krakowa jednogłośnie przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026. Określa on lokalną strategię w zakresie zapobiegania uzależnieniom oraz minimalizacji szkód wynikających z używania alkoholu, narkotyków oraz z zachowań nałogowych.

Fot. pixabay.com

Na wszystkie działania w ramach programu została zaplanowana kwota w wysokości 29 milionów złotych.

Program będzie realizowany z funduszy, które pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml, czyli tzw. małpek.

Najważniejsze działania realizowane w ramach programu i kontynuowane co roku to: finansowanie terapii dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz realizowanie programów profilaktycznych w szkołach i placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Miasto wspiera również organizacje pozarządowe działające w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Ważną zmianą w nowym programie jest wydłużenie okresu realizacji dokumentu do czterech lat, co pozwoli na kontynuację działań profilaktyczno-terapeutycznych o charakterze długoterminowym.

Do projektu wprowadzono także zapis o dążeniu do wprowadzenia ograniczeń dla nocnej  sprzedaży alkoholu poza miejscem sprzedaży. O rozpoczętych konsultacjach w tym zakresie pisaliśmy także tutaj.

Działania profilaktyczne

W 2022 roku 78 proc. kwoty tego programu przeznaczona została na działania profilaktyczne. Prowadzone były m.in warsztaty dla uczniów z zakresu profilaktyki, szkolenia i konferencje dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Realizowano także zajęcia sportowe oraz wydarzenia promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież. Finansowane były również placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.

12 proc. budżetu tego programu były to środki na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia uzależnień. Pozostałe 10 proc. kwoty było przeznaczone na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie dla osób uzależnionych od alkoholu, funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Leczenie

W Krakowie osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistycznej w zakresie terapii uzależnień realizowanej w warunkach stacjonarnych, dziennych oraz ambulatoryjnych.

W 2021 roku Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zakontraktował:

  • 13 poradni leczenia uzależnień
  • 7 poradni terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
  • 3 oddziały dzienne terapii uzależnienia od alkoholu
  • 1 oddział dzienny leczenia uzależnień
  • 1 oddział terapii uzależnienia od alkoholu – leczenie stacjonarne
  • 1 oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja).

Ponadto osoby uzależnione mogą korzystać z bezpłatnej pomocy terapeutycznej w zakresie leczenia uzależnień w poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych (22 poradnie w Krakowie), oddziałach dziennych psychiatrycznych ogólnych (cztery oddziały w Krakowie) oraz oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych (siedem oddziałów).

Z całą treścią programu można zapoznać się tutaj.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-12-08
Data aktualizacji: 2022-12-14
Powrót

Zobacz także

Znajdź