Rada Miasta rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Negatywna opinia komisji dla planu „Kombinat”

Podczas posiedzenia Komisji Planowania i Ochrony Środowiska radni kontynuowali dyskusję nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kombinat”.

Plan zagospodarowania obszaru Kombinat
Fot. BIP

Plan obejmuje teren zlokalizowany w dzielnicy XVIII Nowa Huta, zajmuje powierzchnię 911 hektarów i wyznaczają go ulice Ujastek Mogilski, część ulicy Igołomskiej, Wielkich Pieców i Karola Łowińskiego.

- Plan miejscowy obszaru "Kombinat" będzie pełnić funkcje porządkującą i inwestycyjną. Umożliwi on przeprowadzenie procesów rewitalizacji i rewaloryzacji terenów poprzemysłowych, wpłynie na zasady modernizacji istniejących zakładów przemysłowych, a także stworzy możliwości rozwoju założeń związanych z projektem strategicznym "Kraków – Nowa Huta Przyszłości". Dynamiczny rozwój oraz zmiana dominującej funkcji przemysłowej i produkcyjnej, jak również przebudowa ul. Igołomskiej wraz z realizacją kolejnych etapów projektu "Kraków – Nowa Huta Przyszłości" stanowić będzie impuls do rozwoju tego rejonu miasta – możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Podczas sesji 26 października odbyło się pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie planu miejscowego „Kombinat”. Ostateczny termin zgłaszania poprawek mija dzisiaj o godz. 15:00. Drugie czytanie projektu odbędzie się w środę, 7 grudnia.

Duże emocje budzą wśród radnych oczekiwania właściciela terenu ArcelorMittal dotyczące zapisów planu miejscowego, m.in. te dotyczące nie wyznaczania dróg publicznych na terenach do nich należących. Radni obawiają się, że zapisy planu, o jakie wnioskuje ArcelorMittal pozwolą na dużą swobodę działań, ograniczając możliwości miasta w zakresie kontroli nad tym terenem, rodzajami przemysłu, jakie mogą zostać tam ulokowane oraz ewentualną zwiększoną emisją zanieczyszczeń do środowiska. Ewentualne ustanowienie strefy przemysłowej jest w kompetencjach Sejmiku Województwa Małopolskiego, dlatego radni zabiegają o właściwe zapisy w planie miejscowym, na którym opierać się będzie sejmik przy podejmowaniu decyzji. Obawy radnych co do powstania strefy przemysłowej studzili zastępca prezydenta Jerzy Muzyk oraz dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska, tłumacząc, że strefa przemysłowa podlega wielu restrykcjom, a ewentualne zanieczyszczenia nie mogą wychodzić poza obszar samej strefy. Radni ostatecznie wydali negatywną opinię dla tego projektu uchwały (wg druku nr 3003).

Radni nie wydali natomiast pozytywnej opini dla projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 (druk nr 3087) w zakresie merytorycznego działania Komisji. Pozytywne opinie komisji otrzymały projekty uchwał w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (druk nr 3088) w zakresie merytorycznego działania Komisji; uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruszcza-Północ" (druk nr 3041); ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa skutkujących utworzeniem na terenie Gminy Miejskiej Kraków nowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych (druk nr 3114). Pozytywnej opinii nie uzyskał druk nr 2928 w sprawie opinii dotyczącej ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt przy ul. Herwina Piątka w Krakowie. Punkt dotyczący zaopiniowania koncepcji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lea” został zdjęty z porządku obrad.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Kubowicz
Osoba publikująca: Joanna Górska
Podmiot publikujący: Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Data publikacji: 2022-12-06
Data aktualizacji: 2022-12-06
Powrót

Zobacz także

Znajdź