Klimat rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Naukowcy z Politechniki Krakowskiej opracowali „Standard klimatyczny” dla Krakowa

Opracowanie pod nazwą „Standard Klimatyczny dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie” zostało stworzone zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa. Jest przystępną i przejrzystą instrukcją realizacji procesu inwestycyjnego dla projektantów, wykonawców i zarządców miejskich budynków użyteczności publicznej.

Fot. Politechnika Krakowska

„Standard klimatyczny” powstał na zlecenie i z inicjatywy spółki miejskiej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW), pierwszej w Polsce wyspecjalizowanej jednostki samorządowej powołanej, by adaptować miasto do zmian klimatu.

Umowa pomiędzy Politechniką Krakowską a KEGW została podpisana we wrześniu ubiegłego roku. W przygotowaniu szczegółowych wytycznych brało udział kilkudziesięciu pracowników Politechniki Krakowskie z pięciu wydziałów: Inżynierii Środowiska i Energetyki, Architektury, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

„Standard klimatyczny” obejmuje rekomendacje, które zostały opracowane w odniesieniu do kilku obszarów oceny procesu inwestycyjnego.

Zdefiniowano je jako:

 • energia, woda, zieleń
 • otoczenie budynku,
 • mikroklimat otoczenia,
 • komfort środowiska wewnętrznego,
 • materiały i technologie budowlane.

Dodatkowo, dokument zawiera wytyczne w zakresie standardów jakościowych dokumentacji projektowej i procedur racjonalnego sposobu organizacji przedsięwzięć budowlanych. „Standard klimatyczny” przygotowano zgodnie z ideą zrównoważonego budownictwa, uwzględniając działania mające na celu ograniczanie negatywnego wpływu budynków na środowisko w całym cyklu ich życia, począwszy od przygotowania projektu, poprzez proces budowy, eksploatację, wreszcie rozbiórkę.

Poza dbałością o środowisko naturalne, wyrażającą się w redukcji zużycia energii i wody, oszczędnej gospodarce surowcami i ograniczaniu odpadów, twórcy „Standardu klimatycznego” wskazują również rekomendacje w zakresie komfortu środowiska wewnętrznego, czyli odpowiednich warunków przebywania dla użytkowników budynków. Istotnym aspektem, uwzględnionym w opracowaniu, jest też możliwość łagodzenia skutków zmian klimatycznych, w tym ograniczania zjawiska miejskiej wyspy ciepła, suszy, wzmożonego spływu powierzchniowego czy powodzi błyskawicznych, poprzez działania dotyczące otoczenia budynku, a zwłaszcza zieleni oraz zagospodarowania wód opadowych na terenie nieruchomości.

„Standard klimatyczny dla Krakowa” dotyczy budynków użyteczności publicznej w mieście, zarówno nowych, jak i modernizowanych.

Analizowane w opracowaniu zagadnienia wpisują się w aktualny trend wdrażania zasad inteligentnych miast. Wśród najważniejszych zaleceń, które znalazły odzwierciedlenie w poszczególnych kryteriach „Standardu klimatycznego” i są wspólne dla wszystkich typów budynków należy wymienić:

 • ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię,
 • zwiększenie udziału systemów grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii,
 • zwiększenie wykorzystania magazynów energii cieplnej,
 • ograniczanie zużycia w budynkach wody spełniającej parametry wody do spożycia,
 • stosowanie zieleni i rozwiązań opartych na przyrodzie w otoczeniu budynku i zintegrowanych z budynkiem,
 • upowszechnienie zielonych parkingów, wiat i infrastruktury zrównoważonej mobilności,
 • stosowanie materiałów i procesów o niskim śladzie węglowym,
 • zwrócenie szczególnej uwagi na ewentualną potrzebę realizacji prac studialnych, studiów wykonalności, analiz prawnych i analiz potencjalnego ryzyka w odniesieniu do  podejmowanych działań przygotowawczych dotyczących przedsięwzięć budowlanych.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie Politechniki Krakowskiej.

pokaż metkę
Autor: Małgorzata Malina / Gospodarka komunalna
Osoba publikująca: Katarzyna Pustułka
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-11-30
Data aktualizacji: 2022-12-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź