Nasze miasto rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ruszył miejski projekt pod hasłem #Ogarniam życie

Konferencją w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” Kraków zainaugurował nowy projekt, który jest odpowiedzią na niepokojące zjawisko wczesnej inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Miasto zamierza potraktować tę problematykę szerzej, ponieważ zagrożenie uzależnieniem, które w szczególny sposób dotyka młodych, może przybierać wiele różnych form.

Fot. Bogusław Świerzowski/ krakow.pl

W realizację projektu zaangażowane są Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, samorządowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Wydział Edukacji UMK, a także Wodociągi Miasta Krakowa.

Pod hasłem „Ogarniam życie” realizowane będą zróżnicowane działania, zarówno uświadamiające o zagrożeniach związanych z uzależnieniem dzieci i młodzieży od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, hazardu i innych czynników – czego konsekwencją jest m.in. podejmowanie zachowań ryzykownych czy pogorszenie zdrowia – jak i promujące zdrowy styl życia i odpowiedzialną rozrywkę.

Pierwszym większym wydarzeniem zorganizowanym w ramach projektu była konferencja, która odbyła się 24 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza”. Przedstawiciele MCPU zaprezentowali podczas niej wyniki badań dotyczących częstotliwości i skali spożywania alkoholu przez uczniów krakowskich szkół, z kolei reprezentanci Młodzieżowej Rady Krakowa podjęli temat uzależnień wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Część spotkania poświęcono też dobrym praktykom, które mogą chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych i innych używek, a także wzmacniać u młodych poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie i rozwój.

– Bardzo cieszy mnie tak liczny odzew na zaproszenie do udziału w konferencji inaugurującej nowy miejski projekt #Ogarniam życie, ponieważ wiele zależy od naszego wspólnego zaangażowania. Zachęcam do bycia aktywnym i do włączenia się w inicjatywę, która jest bardzo rozwojowa i którą chcemy rozbudowywać o nowe propozycje i działania, tak by pomóc dzieciom i młodzieży bezpiecznie i twórczo przejść przez okres adolescencji – mówi zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i turystyki Anna Korfel-Jasińska.

Krakowski projekt zrodził się z troski o kondycję dzieci i młodzieży, którzy dziś, w coraz bardziej niestabilnym świecie, mierzą się nie tylko z problemami towarzyszącymi dorastaniu, takimi jak: konflikty rówieśnicze, problemy szkolne i domowe czy poszukiwanie akceptacji, ale dodatkowo narażeni są na wywołujące niepokój bodźce z zewnątrz – pandemię czy wojnę w Ukrainie.

Projekt przewiduje długofalowe działania, w które aktywnie włączyć się mają krakowskie szkoły, placówki i instytucje działające w obszarze kultury, sportu i turystyki. Skierowany będzie najpierw do najmłodszych uczniów – tych uczęszczających do szkół podstawowych, ale w przyszłości jego oddziaływaniem planuje się objąć także młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Mile widziane jest również zaangażowanie rozmaitych środowisk pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie” Bogusław Świerzowski/ krakow.pl
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie” Bogusław Świerzowski/ krakow.pl
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie” Bogusław Świerzowski/ krakow.pl
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie” Bogusław Świerzowski/ krakow.pl
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie” Bogusław Świerzowski/ krakow.pl
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie” Bogusław Świerzowski/ krakow.pl
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie” Bogusław Świerzowski/ krakow.pl
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie” Bogusław Świerzowski/ krakow.pl
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie” Bogusław Świerzowski/ krakow.pl
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie” Bogusław Świerzowski/ krakow.pl
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
Miejski projekt pod hasłem „Ogarniam życie”
pokaż metkę
Autor: Małgorzata Tabaszewska
Osoba publikująca: Tomasz Róg
Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji Społecznej
Data publikacji: 2022-11-24
Data aktualizacji: 2022-11-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź